adiCox®AP – zysk hodowcy

07.11.2020

adiCox® AP to przykład preparatu o wielokierunkowym działaniu. Podanie go zwierzętom wyraźnie normalizuje procesy trawienia, poprawia samopoczucie, zmienia tempo i charakter przemiany materii w kierunku zwiększenia produkcyjności, przynosi efekt immunostymulacji i adaptogenny. Zwiększa apetyt.

adiCox® AP to przykład preparatu o wielokierunkowym działaniu. Podanie go zwierzętom wyraźnie normalizuje procesy trawienia, poprawia samopoczucie, zmienia tempo i charakter przemiany materii w kierunku zwiększenia produkcyjności, przynosi efekt immunostymulacji i adaptogenny. Zwiększa apetyt.

adiCox® AP w paszy to układ bliski naturze. Zwierzęta wymagają do prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz utrzymania zdrowia paszy urozmaiconej i wzbogaconej w zioła, co daje właśnie adiCox® AP. Pasze przemysłowe, bardzo monotonne, sporządzone z roślin modyfikowanych genetycznie i pozbawione naturalnej grupy roślin pastwiskowych i łąk, a mianowicie – ziół, powodują w szybkim czasie zahamowanie wzrostu zwierząt i zjawisko immunosupresji, czyli obniżenia odporności organizmu na choroby. Zwierzęta żywione tylko paszami przemysłowymi cierpią na liczne dolegliwości ze strony układu narządów ruchu, układu pokarmowego i oddechowego. Tracą zdolność reprodukcji i naturalnej odporności na infekcje. Konieczne wówczas staje się podawanie leków (np. antybiotyków), syntetycznych stymulatorów wzrostu i kokcydiostatykow.

Produkty pozyskane z takich zwierząt charakteryzują się niską i nieprawidłową wartością odżywczą (np. złe relacje składników pokarmowych) oraz brakiem prozdrowotnych właściwości dla Ludzi.

Monotonna pasza, brak stymulacji czynności sekrecyjnych i perystaltycznych przewodu pokarmowego prowadzi do niestrawności, nieżytu, biegunek i powstania zespołu zaburzonego wchłaniania składników pokarmowych. Mikrouszkodzenia nabłonka sprzyjają inwazji bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych. Jest to obecnie bardzo często spotykany układ nieprawidłowości fizjologicznych u zwierząt gospodarskich żywionych intensywnie paszami przemysłowymi. W rezultacie prowadzi on do zahamowania przyrostów masy ciała, zaburzeń rozwojowych, chorób i upadków. Od dawna wiadomo, że zapobiegały temu właśnie zioła, które zwierzęta spożywały instynktownie.

W warunkach przemysłu paszowego, dodatkami smakowozapachowymi i podnoszącymi ogólną zdrowotność zwierząt mogą być preparaty ziołowe. Zwierzęta intensywnie reagują na tego typu dodatki, zwłaszcza dlatego, że mają o wiele czulsze receptory smaku i powonienia (np. świnie). W naturalnych warunkach tego typu dodatek stanowią zioła łąkowe i pastwiskowe.

Pobudzają one gruczoły w błonie śluzowej do większego wydzielania soków (enzymy, kwas żołądkowy, hormony układu pokarmowego). Dzięki temu trawienie jest szybsze, zwierzęta więcej spożywają, co przekłada się na większą produkcję zwierzęcą.

Już w 2013 roku, badanie przeprowadzono na 480 kurczętach szybko rosnących Hubbard Flex, które utrzymywano do 42. dnia życia i 480 kurczętach wolno rosnących Hubbard JA 957, odchowywanych do 63. dnia życia (w zamkniętym budynku na ściółce) wykazało, że zastosowanie roślinnego kokcydiostatyku wpływa istotnie na obniżenie śmiertelności kurcząt, przy porównywalnych pozostałych efektach produkcyjnych (materiał Med. Weter. 2013, 69 (7) – „Wpływ wybranych dodatków paszowych stosowanych w profilaktyce kokcydiozy na profil histologiczny oraz właściwości fizykochemiczne mięśni piersiowych kurcząt szybko i wolno rosnących* MONIKA ŁUKASIEWICZ, MONIKA MICHALCZUK, JAN NIEMIEC, DOROTA PIETRZAK*, JAN MROCZEK*)

Dlatego coraz częściej w przemyśle paszowym stosuje się stworzony przez firmę Adifeed adiCox® AP. Jest to mieszanina, wyselekcjonowanych, zmikronizowanych surowców roślinnych bogatych w olejki eteryczne oraz fitoncydy.

Preparat zawiera wiec wybrane fitoncydy, hamujące rozwój bakterii i pierwotniaków. Jest to produkt ziołowy, dzięki, któremu w czasie hodowli uzyskujemy nie tylko zdrowe ptaki ale również zwiększamy ich wagę o około 1.4 kg/m2 przy jednoczesnym spadku ich śmiertelności o około 1.2% co w całości ma ogromny wpływ na wyniki produkcyjne – zysk hodowcy.

Adifeed adicox AP

adiCox® AP zapewnia utrzymanie równowagi biologicznej i wzmaga czynności układu trawiennego w przypadku infekcji drobnoustrojami patogennymi ZMNIEJSZAJĄC ryzyko upadków i POPRAWIAJĄC wyniki produkcyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami badań prowadzonymi nad adiCox® AP – zapraszamy Cię do kontaktu z przedstawicielem firmy AdiFeed – Recepta na zdrowie bez antybiotyków.

Łukasz Serwicki
e-mail: lukasz.serwicki@adifeed.pl
tel. +48 730 302 908

 

 

 

Język: