adiCox® AP – recepta na zdrowie

28.10.2020

adiCox® AP poprawia  odporność organizmu na infekcje, poprzez stymulację fagocytozy, zwiększanie liczby limfocytów B i T oraz aktywację  makrofagów  i limfocytów NK (ang. natural killer  – naturalni zabójcy). Ponadto przyczynia się do tłumienia stanów zapalnych przewodu pokarmowego i oddechowego oraz pobudza regenerację tkanki nabłonkowej.

adiCox® AP to skoncentrowana mieszanka naturalnych składników zawierająca fitoncydy w postaci proszku. Produkt oparty został na innowacyjnej kompozycji zmikronizowanych ziół (stanowiących ~ 95% produktu), naniesionych na podłoże lipidowe, które gwarantuje stabilność fitoskładników i powolne oraz sukcesywne uwalnianie fitoncydów roślinnych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego.

adiCox® AP zawiera wyselekcjonowane fitoncydy (w tym fitoaleksyny), które hamują rozwój bakterii i pierwotniaków oraz żelazo, zapewniając dodatkowy efekt oligodynamiczny polegający na zaburzeniu biegunowości komórki  mikroorganizmu oraz zakłócaniu rozmieszczenia ładunków jonowych w obrębie błon komórkowych. Czy też wyższe kwasy tłuszczowe wiążące lipofilne składnik i obniżają temperaturę wrzenia frakcji olejowych, dzięki czemu preparat jest stabilny po podgrzaniu do temperatury 100 ° C (co stanowi ~ 5% produktu).

Od początku rozwoju produktu, szczególną uwagę należy zwrócić na mikronizację składników. Mikronizacja to innowacyjna i nowoczesna technologia coraz częściej wykorzystywana przy produkcji karm dla zwierząt. Polega ona na zmniejszaniu wielkości cząsteczek surowców wchodzących w skład produktu do średnicy rzędu mikrometra, czyli jednej tysięcznej milimetra. W przypadku adiCox® AP to proces mielenia materiałów roślinnych zapewnia rozerwanie ścian komórkowych, co umożliwia ekstrakcję składników czynnych przez soki trawienne. Jest to szczególnie ważne u zwierząt monogastrycznych nie mających zdolności trawienia celulozowych ścian komórkowych.

adiCox® AP poprawia  odporność organizmu na infekcje poprzez stymulację fagocytozy, zwiększanie liczby limfocytów B i T oraz aktywację  makrofagów  i limfocytów NK (ang. natural killer  – naturalni zabójcy). Ponadto przyczynia się do tłumienia stanów zapalnych przewodu pokarmowego i oddechowego oraz pobudza regenerację tkanki nabłonkowej.

W przypadku uszkodzenia nabłonka, np. podczas infekcji, aktywowane są określone receptory –  białka szoku cieplnego (z ang. heat shock proteins). Limfocyty T wiążą się z tymi receptorami, które usuwają chore i nieprawidłowe komórki i wytwarzają cytokiny, które przyspieszają proces gojenia się nabłonka uszkodzonego przez patogenne mikroorganizmy i cząsteczki żywności.

Gorzkie substancje roślinne (tzw. goryczki), terpeny i kwasy fenolowe obecne w adiCox® AP pobudzają  wydzielanie soków trawiennych, bogatych w enzymy endogenne. W rezultacie poprawia się strawność paszy, wchłanianie składników odżywczych, następuje przyrost masy ciała, co w znaczący sposób przekłada się na zyski hodowcy.

Badania właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych adiCox® AP przeprowadzone w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Kaznowskiego potwierdzają, że adiCox® AP w stężeniu 0,1 – 0,15% wykazuje działanie bakteriobójcze, natomiast przy niższych stężeniach działa bakteriostatycznie. Im wyższa dawka, tym wyraźniejszy efekt bakteriostatyczny. Niemniej jednak zbyt wysokie stężenie adiCox® AP w trakcie badań doprowadziło do dysbakteriozy – zabicia wszystkich bakterie, grzybów  i pierwotniaków obecnych w przewodzie pokarmowym.

adiCox® AP – wprowadzony do diety zwierząt wykazuje właściwości  immunostymulujące i adaptogenne, optymalizuje trawienie, poprawia dobrostan zwierząt, zmienia tempo i charakter metabolizmu, wzmaga apetyt i poprawia efekty produkcyjne. Jest to produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami badań prowadzonymi nad adiCox® AP – zapraszamy Cię do kontaktu z przedstawicielem firmy AdiFeed – Recepta na zdrowie bez antybiotyków.

 

Łukasz Serwicki
e-mail: lukasz.serwicki@adifeed.pl
tel. +48 730 302 908

Język: