AdiFeed Sp. z o.o.

Opaczewska 43, 02-201 Warsaw, POLAND
tel. +48 22 531 38 60, fax +48 22 531 38 70
biuro@adifeed.pl

Office Warsaw:
e-mail: biuro@adifeed.pl
tel. +48 22 531 38 60, fax +48 22 531 38 70

Production facility Grodzisk Mazowiecki:
Marzena Gładysz
e-mail: marzena.gladysz@adifeed.pl
tel. +48 22 576 20 00, fax +48 22 531 38 70

Export:
Tatsiana Kazakevich
e-mail: tatsiana.kazakevich@adifeed.pl
tel. +48 22 531 38 81

 

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 145.500,00 PLN KRS: 0000273951 NIP: 527-25-30-714 REGON: 140847831 α PL 1405015 p

Language: