ENZYMY

logo 0012 Rovabio

Rovabio® Advance P

Jedyna na rynku FEEDAZA

Rovabio® Advance P jest sypkim skoncentrowanym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i β-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Talaromyces versatilis* (dawniej Penicillium funiculosum). Produkt ten hydrolizuje pentozany i β-glukany w surowcach roślinnych.

DZIAŁANIE:

 • Poprawa wartości pokarmowej pasz zawie

CZYTAJ WIĘCEJ

Rovabio® Advance P jest sypkim skoncentrowanym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i β-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Talaromyces versatilis* (dawniej Penicillium funiculosum). Produkt ten hydrolizuje pentozany i β-glukany w surowcach roślinnych.

DZIAŁANIE:

 • Poprawa wartości pokarmowej pasz zawierających różne typy zbóż (pszenica, kukurydza, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies itp.) oraz śruty nasion roślin oleistych (soja, słonecznik, rzepak itp.);
 • Obniżenie lepkości treści pokarmowej w świetle jelita;
 • Redukcja zawartości wolnego amoniaku w ściółce.

* Talaromyces versatilisPenicillium funiculosum są to dwie różne nazwy tego samego drobnoustroju. Zmiana nazwy nastąpiła w związku z poprawą technologii identyfikacji mikroorganizmów (taksonomii).

ZWIŃ

logo 0012 Rovabio

Rovabio® Excel AP

Wszechstronny enzym

Rovabio® Excel AP jest sypkim skoncentrowanym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i β-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Talaromyces versatilis* (dawniej Penicillium funiculosum). Produkt ten hydrolizuje pentozany i β-glukany w surowcach roślinnych.

DZIAŁANIE:

 • Poprawa wartości pokarmowej pasz zawier

CZYTAJ WIĘCEJ

Rovabio® Excel AP jest sypkim skoncentrowanym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i β-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Talaromyces versatilis* (dawniej Penicillium funiculosum). Produkt ten hydrolizuje pentozany i β-glukany w surowcach roślinnych.

DZIAŁANIE:

 • Poprawa wartości pokarmowej pasz zawierających różne typy zbóż (pszenica, kukurydza, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies itp.) oraz śruty nasion roślin oleistych (soja, słonecznik, rzepak itp.);
 • Obniżenie lepkości treści pokarmowej w świetle jelita;
 • Redukcja zawartości wolnego amoniaku w ściółce.

* Talaromyces versatilisPenicillium funiculosum są to dwie różne nazwy tego samego drobnoustroju. Zmiana nazwy nastąpiła w związku z poprawą technologii identyfikacji mikroorganizmów (taksonomii).

ZWIŃ

logo 0012 Rovabio

Rovabio® Advance LC2

Jedyna na rynku FEEDAZA

Rovabio® Advance LC2 jest płynnym skoncentrowanym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i β-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Talaromyces versatilis* (dawniej Penicillium funiculosum). Produkt ten hydrolizuje pentozany i β-glukany w surowcach roślinnych.

DZIAŁANIE:

 • Poprawa wartości pokarmowej pasz za

CZYTAJ WIĘCEJ

Rovabio® Advance LC2 jest płynnym skoncentrowanym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i β-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Talaromyces versatilis* (dawniej Penicillium funiculosum). Produkt ten hydrolizuje pentozany i β-glukany w surowcach roślinnych.

DZIAŁANIE:

 • Poprawa wartości pokarmowej pasz zawierających różne typy zbóż (pszenica, kukurydza, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies itp.) oraz śruty nasion roślin oleistych (soja, słonecznik, rzepak itp.);
 • Obniżenie lepkości treści pokarmowej w świetle jelita;
 • Redukcja zawartości wolnego amoniaku w ściółce.

* Talaromyces versatilisPenicillium funiculosum są to dwie różne nazwy tego samego drobnoustroju. Zmiana nazwy nastąpiła w związku z poprawą technologii identyfikacji mikroorganizmów (taksonomii).

ZWIŃ

logo 0012 Rovabio

Rovabio® Excel LC

Wszechstronny enzym

Rovabio® Excel LC jest płynnym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i ß-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Penicillium funiculosum.
Produkt ten hydrolizuje pentozany i ß-glukany w surowcach roślinnych.

DZIAŁANIE:

 • Poprawa wartości pokarmowej pasz zawierających różne typy zbóż (pszenica, kukurydza, jęc

CZYTAJ WIĘCEJ

Rovabio® Excel LC jest płynnym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i ß-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Penicillium funiculosum.
Produkt ten hydrolizuje pentozany i ß-glukany w surowcach roślinnych.

DZIAŁANIE:

 • Poprawa wartości pokarmowej pasz zawierających różne typy zbóż (pszenica, kukurydza, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies itp.) oraz śruty nasion roślin oleistych (soja, słonecznik, rzepak itp.);
 • Obniżenie lepkości treści pokarmowej w świetle jelita;
 • Redukcja zawartości wolnego amoniaku w ściółce.

ZWIŃ

Język: