<< powrót

AdiFeed Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: "Opracowanie formulacji i wdrożenie innowacyjnych preparatów fitoncydowych dla poprawy produkcyjności i zdrowotności zwierząt gospodarskich oraz ochrony aktywności bójczej chemioterapeutyków w oparciu o nowoczesną linię technologiczną."

Cel projektu: wyprodukowanie innowacyjnych preparatów zawierających chelatowane fitoncydy połączone z pierwiastkami metalicznymi o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych w oparciu o nowoczesną technologię.

Planowane efekty: zrealizowanie projektu przyczyni się do ochrony skuteczności terapeutycznej antybiotyków i ograniczy zjawisko narastania oporności na chemioterapeutyki u mikroorganizmów.

Wartość projektu: 4 148 876,78 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 048 507,93 zł