Vinaora Nivo Slider
Dział Badań i Rozwoju AdiFeed Sp. z o.o. rozpoczął działalność w 2007 roku. Od początku swojego istnienia zajmuje się naukowymi i praktycznymi działaniami na rzecz firmy AdiFeed.

W Dziale pracuje wyspecjalizowana kadra badawcza dysponująca wiedzą na temat technologii produkcji chemicznej, farmaceutycznej, paszowej, biochemii i biologii.
Laboratorium Działu Badań i Rozwoju posiada niezbędne wyposażenie przystosowane do prowadzenia działalności badawczej. Wykorzystuje klasyczne i współczesne techniki do identyfikacji i badania składu złożonych mieszanin oraz surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego.
Dzięki ścisłej współpracy z Pracownią Biologii i Biochemii Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie mamy dostęp do najnowszej aparatury badawczej (m.in. spektrofotometry, mikroskop fluorescencyjny z kontrastem fazowym, analizatory białka i azotu, chromatograf cieczowy i jonowy), dzięki czemu możliwe jest tworzenie coraz doskonalszych preparatów dla zwierząt. W styczniu 2012 r. dr n. biol. Henryk Różański i dr inż. Waldemar Drymel rozpoczęli współpracę z Wrocławskim Parkiem Technologicznym w zakresie opracowywania preparatów fitoncydowych, będących naturalnymi alternatywami dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu i kokcydiostatyków. Wspólnie z prof. dr hab. inż. T. Trziszką rozpoczęto prace nad preparatami fitoncydowymi pomocnymi w leczeniu trudno gojących się ran i zakażeń u zwierząt gospodarskich i domowych.

W 2011 r. AdiFeed wzięło udział w projekcie badawczym: Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Projekt był realizowany na podstawie decyzji nr RRre-029-23-20/11(35) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego.
http://www.pwsz.krosno.pl/badania-naukowe-i-wspolpraca-z-gospodarka/projekty-badawcze/
W związku z tymi badaniami prof. dr hab. inż. Ruda na 3rd Scientific Conference New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe Prague, zaprezentowała w referacie wyniki badań jakie prowadzili dr H. Różański  z AdiFeed i dr Kilar z PWSZ nad fitoncydami obecnymi w preparacie AdiCox: Possibilities of using fitoncides plants in treatment and prevention of parasitic infections of deer (Cervidae) animals in ecological farming:
http://www.pwsz.krosno.pl/aktualnosci-zr/art,104,pracownicy-instytutu-gospodarki-i-polityki-spolecznej-na-konferencji-w-pradze.html
W laboratorium opracowano blisko 100 receptur mieszanek paszowych uzupełniających, preparatów profilaktyczno-leczniczych i leczniczych, produktów mineralno-witaminowych oraz suplementów diety dla potrzeb własnych i innych przedsiębiorstw branży paszowej, farmaceutycznej i spożywczej.Nasze certyfikaty:
Zadania Działu Badań i Rozwoju AdiFeed:
1. Tworzenie nowych, innowacyjnych produktów i  rozwiązań przydatnych w produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz mających zastosowanie w profilaktyce chorób zwierząt gospodarskich i domowych.
2. Opracowywanie publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu nauk  biologicznych, medycznych i rolniczych.
3. Badania i analizy cytologiczne, histopatologiczne oraz biochemiczne (na potrzeby własne i na zamówienie).
4. Sporządzanie ekspertyz naukowych i  wykonywanie niestandardowych analiz chemicznych (dla potrzeb własnych i na zamówienie).
5. Współorganizowanie sympozjów naukowych i dydak-tycznych.
6. Rozwiązywanie problemów technologicznych dla przemysłu paszowego i farmaceutycznego.
7. Kontrola jakości surowców używanych do produkcji preparatów dla zwierząt.
8. Przygotowywanie dokumentacji naukowej związanej z produkcją, wdrażaniem i rejestracją surowców oraz gotowych preparatów.
9. Nawiązywanie współpracy naukowej z ośrodkami badawczymi i dydaktycznymi.