PROBIOTYKI I PREBIOTYKI

logo 0006 levucell sc

Levucell® SC 10ME TITAN

Jedyne drożdże żwaczowe

Levucell® SC 10ME TITAN jest dodatkiem paszowym złożonym z aktywnych drożdży należących do unikatowego szczepu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, poddanym mikrootoczkowaniu warstwą lipidową, produkowanym przez firmę Lallemand. Wyjątkowość szczepu CNCM I-1077 opiera się na jego specyficznych właściwościach metabolicznych, dzięki którym są to jedy

CZYTAJ WIĘCEJ

Levucell® SC 10ME TITAN jest dodatkiem paszowym złożonym z aktywnych drożdży należących do unikatowego szczepu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, poddanym mikrootoczkowaniu warstwą lipidową, produkowanym przez firmę Lallemand. Wyjątkowość szczepu CNCM I-1077 opiera się na jego specyficznych właściwościach metabolicznych, dzięki którym są to jedyne drożdże żwaczowe.

Efekty działania dodatku Levucell® SC 10ME TITAN w żwaczu są następujące:

 • Stabilizacja pH żwacza i obniżenie ryzyka wystąpienia kwasicy;
 • Stymulacja rozwoju korzystnej mikroflory żwacza;
 • Stymulacja enzymatycznej i celulolitycznej aktywności w żwaczu;
 • Poprawa strawności włókna.

Levucell® SC 10 ME TITAN dostępny jest w formie sypkiej i przeznaczony do pasz poddawanych obróbce termicznej.

ZWIŃ

logo 0004 logo AVIFLORA

AviFlora®

Patent na brojlera bez antybiotyków

AviFlora® marki Lallemand Animal Nutrition to  jedyny probiotyk drożdżowy zarejestrowany w UE jako dodatek paszowy dla brojlerów oraz pozostałych gatunków drobiu przeznaczonych do tuczu, który skutecznie obniża ryzyko zakażeń tuszek drobiowych bakteriami Salmonella spp. i Campylobacter spp.

AviFlora® dzięki swoim wyjątkowym właściwościom:

 • wspomaga

CZYTAJ WIĘCEJ

AviFlora® marki Lallemand Animal Nutrition to  jedyny probiotyk drożdżowy zarejestrowany w UE jako dodatek paszowy dla brojlerów oraz pozostałych gatunków drobiu przeznaczonych do tuczu, który skutecznie obniża ryzyko zakażeń tuszek drobiowych bakteriami Salmonella spp. i Campylobacter spp.

AviFlora® dzięki swoim wyjątkowym właściwościom:

 • wspomaga równowagę mikroflory w jelitach
 • stymuluje wytwarzanie specyficznych enzymów, które posiadają zdolność neutralizowania toksyn C. difficile i E. coli
 • zapewnia integralność jelit poprzez utrzymywanie optymalnej wysokości kosmków jelitowych i głębokości krypt
 • chroni organizm ptaków przed infekcjami

Unikatowa, opatentowana technologia mikrootoczkowania TITAN® zapewnia przeżywalność i aktywność drożdży w trakcie procesu produkcyjnego paszy.

Stosowanie pasz z AviFlora® przekłada się na mniejszą śmiertelność stada i lepszy wynik produkcyjny!

ZWIŃ

levucel SB logo

Levucell® SB

Wyjątkowe drożdże dla loch i prosiąt

Levucell® SB jest dodatkiem paszowym produkowanym przez firmę Lallemand, zawierającym aktywne żywe drożdże należące do unikatowego szczepu Saccharomyces cerevisiae typ boulardii CNCM I-1079, poddane otoczkowaniu warstwą lipidową. Wyjątkowość szczepu CNCM I-1079 opiera się na jego specyficznych właściwościach metabolicznych, dzięki którym są to droż

CZYTAJ WIĘCEJ

Levucell® SB jest dodatkiem paszowym produkowanym przez firmę Lallemand, zawierającym aktywne żywe drożdże należące do unikatowego szczepu Saccharomyces cerevisiae typ boulardii CNCM I-1079, poddane otoczkowaniu warstwą lipidową. Wyjątkowość szczepu CNCM I-1079 opiera się na jego specyficznych właściwościach metabolicznych, dzięki którym są to drożdże przeznaczone do zastosowania u zwierząt monogastrycznych – loch i prosiąt.

Efekty działania dodatku Levucell® SB u zwierząt monogastrycznych są następujące:

 • Zmniejszenie koncentracji patogennej mikroflory w jelitach zwierząt (CNCM I-1079 produkują proteazę rozkładającą toksyny A i B wydzielane przez bakterie z grupy Clostridia);
 • Utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej zwierząt;
 • Stymulacja układu odpornościowego zwierząt.

Produkt występuje w dwóch formach Levucell® SB 10ME TITAN oraz Levucell® SB 20.

Levucell® SB 10ME TITAN jest kompatybilny z antybiotykami i innymi dodatkami paszowymi używanymi w żywieniu trzody chlewnej.

ZWIŃ

logo 0000 agrimos

Agrimos®

Efektywne blokowanie szkodliwych bakterii

Agrimos® jest materiałem paszowym powstałym w procesie fermentacji i wzrostu drożdży należących do szczepu Saccharomyces cerevisiae, produkowanym przez firmę Lallemand. W skład produktu wchodzą mannano-oligosacharydy MOS i β-glukany wyekstrahowane ze ścian komórkowych drożdży poddanych uprzedniej autolizie w warunkach wysokiej temperatury i kontrol

CZYTAJ WIĘCEJ

Agrimos® jest materiałem paszowym powstałym w procesie fermentacji i wzrostu drożdży należących do szczepu Saccharomyces cerevisiae, produkowanym przez firmę Lallemand. W skład produktu wchodzą mannano-oligosacharydy MOS i β-glukany wyekstrahowane ze ścian komórkowych drożdży poddanych uprzedniej autolizie w warunkach wysokiej temperatury i kontrolowanego pH.

To najwyższa koncentracja β-glukanów i mannanów spośród uznanych produktów typu MOS.

Efekty działania Agrimos® u zwierząt:

 • ograniczenie rozwoju patogennych bakterii wiciowych w przewodzie pokarmowym (fimbrie bakterii łączą się z MOS zamiast z receptorami na powierzchni komórek nabłonka jelit);
 • faworyzowanie pozytywnej i właściwej mikroflory przewodu pokarmowego u zwierząt;
 • stymulacja układu odpornościowego zwierząt (β-glukany).

ZWIŃ

yang logo

YANG®

Najlepsza ochrona – wynikiem synergii działań!

bactocel logo

BACTOCELL®

Bakterie kwasu mlekowego dla trzody

Bactocell® jest dodatkiem paszowym złożonym z aktywnych bakterii mlekowych należących do unikatowego szczepu Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M, produkowanym przez firmę Lallemand. Wyjątkowość szczepu CNCM MA 18/5M opiera się na jego specyficznych właściwościach metabolicznych, dzięki którym są to bakterie przeznaczone do zastosowania u zwierząt

CZYTAJ WIĘCEJ

Bactocell® jest dodatkiem paszowym złożonym z aktywnych bakterii mlekowych należących do unikatowego szczepu Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M, produkowanym przez firmę Lallemand. Wyjątkowość szczepu CNCM MA 18/5M opiera się na jego specyficznych właściwościach metabolicznych, dzięki którym są to bakterie przeznaczone do zastosowania u zwierząt monogastrycznych. Właściwości te polegają na prowadzeniu przez bakterię tzw. homofermentacji, czyli procesów fermentacji różnych substratów (cukry proste, wielocukry np. NSP itp.) z uzyskaniem jako produktu końcowego Kwasu L+ Mlekowego.

Efekty działania dodatku Bactocell® u zwierząt monogastrycznych są następujące:

 • zmniejszenie koncentracji patogennej mikroflory w jelitach zwierząt (CNCM MA 18/5M konkuruje z innymi bakteriami o cukry proste i wielocukry, tym samym ogranicza rozwój populacji tych bakterii);
 • utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej zwierząt (kwas mlekowy);
 • stymulacja układu odpornościowego zwierząt;
 • poprawa bezpieczeństwa pasz płynnych – stabilizacja pH, ograniczenie wzrostu bakterii typu Salmonella, Coli i Enterobacteriaceae, ograniczenie powstawania innych produktów fermentacji: kwasu octowego, kwasu masłowego, etanolu.

ZWIŃ

Język: