AdiFeed Sp. z o.o.

ul. Opaczewska 43, 02-201 Warszawa, POLAND
tel. + 48 22 531 38 60, fax + 48 22 531 38 70
biuro@adifeed.pl

Офіс у Варшаві:
Maja Szymańska
e-mail: biuro@adifeed.pl
e-mail: maja.szymanska@adifeed.pl
tel. +48 22 531 38 60, fax +48 22 531 38 70

Виробничий завод Гродзіськ Мазовецки:
Marzena Gładysz
e-mail: marzena.gladysz@adifeed.pl
tel. +48 22 576 20 00, fax +48 22 531 38 70

Менеджер з експорту:
Marcin Kalinowski
e-mail: marcin.kalinowski@adifeed.pl
tel. + 48 22 531 38 61

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 145.500,00 PLN KRS: 0000273951 NIP: 527-25-30-714 REGON: 140847831 α PL 1405015 p

Мова: