AdiFeed – Partnerem konferencji Blattin

24.02.2018

19-23 lutego odbyła się XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA nt. ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI W STADACH KRÓW MLECZNYCH. Konferencja, zorganizowana w 5 ośrodkach (Rawicz, Opole, Inowrocław, Łomża, Włoszczowa) przez Blattin Polska, wespół z Partnerem – AdiFeed, przyciągnęła tłumy hodowców bydła i producentów mleka z terenu całej Polski, pragnących poznać skuteczne metody poprawy rozrodczości i wydajności mlecznej stada.

Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali wykładów 3 wybitnych ekspertów: dra Krzysztofa Białonia – Dyrektora Działu Bydła i Trzody AdiFeed, prof. dra hab. inż. Zygmunta Macieja Kowalskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Williama Woodleya (Kanada) – autorytetu w zakresie „uwalniania potencjału” stad mlecznych.

Dr inż. Krzysztof Białoń omówił zagadnienia związane z wpływem probiotyków i ziół na poprawę efektywności produkcji bydła mlecznego. Zaakcentował też konieczność zapobiegania stanom zapalnym, których konsekwencją bywa znaczne pogorszenie wyników produkcyjnych.

Zaburzenia w rozrodzie krów mlecznych, wynikające z błędów żywieniowych, stanowiły przedmiot wykładu prof. dra hab. inż. Zygmunta Macieja Kowalskiego, który zwrócił uwagę na ich przełożenie na niską wydajność mleczną i mniejszą liczbę cieląt.

Do poprawy ekonomiki produkcji mleka zachęcał zgromadzonych William Woodley. Prelegent podkreślił wpływ stresu cieplnego na przedwczesne wycielenia, skutkujące niską wagą urodzeniową cieląt oraz mniejszym stężeniem immunoglobulin w surowicy krwi. Ekspert zalecał ponadto zwiększenie liczby udojów z dwukrotnego na trzykrotny, które – jego zdaniem – zapewniają uzyskanie produkcji mleka wyższej o 8-15%.

Konferencja spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników. Dostarczyła też okazji do wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Język: