AdiFeed sponsorem strategicznym I Kongresu Zootechniki Polskiej

08.06.2018

Pragniemy poinformować, że firma AdiFeed® Sp. z o.o. została patronem startegicznym I Kongresu Zootechniki Polskiej pt. „Quo Vadis Zootechniko”.

Kongres odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 roku w Gmachu im. prof. Franciszka Staffa, siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, przy ulicy Ciszewskiego 8.

W trakcie konferencji zgłębione zostaną naukowe oraz praktyczne problemy branżowe o wymiarze ogólnospołecznym i ekonomicznym, takie jak:

  • Określenie miejsca zootechniki w nurcie produkcji zwierzęcej na tle przemian gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie oraz roli zawodu zootechnika,
  • Zwierzęta w badaniach i praktyce ksenotransplantacji,
  • Dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich,
  • Jakość produktów pochodzenia zwierzęcego na tle zmieniających się trendów konsumenckich,
  • Ochrona środowiska – nowe wyzwania zootechniki.

Kongres jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i wpisuje się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnią wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów, oraz praktycy i biznesmeni z branży zootechnicznej i branż pokrewnych.

Organizatorami Kongresu są Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN oraz Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu. Zapisy na Kongres potrwają do 15 czerwca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.zootechkongres.pl/.

Język: