AdiFeed – współorganizatorem forum EKOPLON

23.11.2017

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Zawierciu odbyło się FORUM HODOWCÓW BROJLERA, zorganizowane wspólnie przez firmy EKOPLON oraz AdiFeed. Podczas forum licznie przybyłym uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały nowatorskie rozwiązania w zakresie żywienia brojlerów.

Kluczowym punktem forum – obok wykładów przedstawicieli EKOPLON nt. nowych programów żywieniowych – było wystąpienie dr Witolda Nowaka, Prezesa Zarządu AdiFeed, poświęcone EUBIOTYKOM. EUBIOTYKI, łączące w sobie właściwości PROBIOTYKÓW, PREBIOTYKOW i FITOBIOTYKÓW – jak podkreślał Prelegent – to przyszłość branży drobiarskiej! Stanowią one bowiem niezwykle skuteczne i kompleksowe rozwiązanie w dobie ograniczania stosowania antybiotyków i kokcydiostatyków.

Uczestnicy Forum z entuzjazmem chłonęli przekazywaną podczas wydarzenia wiedzę praktyczną. Ożywiona dyskusja towarzyszyła nie tylko obradom, ale także rozmowom w kuluarach, podczas których nawiązanych zostało wiele ważnych relacji o charakterze biznesowym i partnerskim. Nie zabrakło też okazji do pamiątkowych zdjęć na czerwonym dywanie i „na ściance”.

Język: