Antybiotyki w chowie drobiu wciąż aktualne

13.09.2019

To nie są dobre informacje! Hodowcy w dalszym ciągu powszechnie stosują antybiotyki w chowie drobiu.

Jak wynika z artykułu zamieszczonego w „Hodowca Drobiu„, Antybiotyki w chowie drobiu ciągle aktualne, autorstwa S. Wężyka, R. Gilewskiego, zakaz stosowania w Europie antybiotykowych stymulatorów wzrostu (AGP) nie ograniczył ich zużycia. Ponadto na przestrzeni ostatnich lat zanotowano zwiększenie liczby zgonów, związanych z zakażeniami bakteriami antybiotykoopornymi.  Szacuje się, że w 2050 roku liczba śmiertelnych przypadków wywołanych rosnącą opornością bakterii na antybiotyki wyniesie aż 10 milionów.

Remedium na całkowity zakaz stosowania w Europie antybiotykowych stymulatorów wzrostu stanowią specjalistyczne preparaty fitogeniczne poprawiające stan zdrowia zwierząt wraz z zapewnieniem zysku produkcyjnego. Fakt ten sugeruje wprowadzenie na całym świecie zaostrzonych w tym zakresie przepisów lub całkowitego zakazu stosowania AGP.

Źródło: Antybiotyki w chowie drobiu ciągle aktualne, Hodowca Drobiu s.10, 10.09.2019

Język: