Bioasekuracja w praktyce. Sposoby na walkę z ASF

13.06.2018

Firma AdiFeed® miała zaszczyt wziąć udział w III corocznej konferencji Boehringer Ingelheim KUS, zorganizowanej w tureckiej miejscowości Belek, kierowanej do największych producentów trzody na Ukrainie.

Tematem konferencji było kompleksowe podejście w zarządzaniu fermą. Wydarzenie miało na celu przybliżyć zagadnienie bioasekuracji oraz wskazać nowoczesne metody utrzymania wysokiego statusu zdrowotnego stada.

Konferencja była okazją do dyskusji i analizy współczesnego spojrzenia na problem afrykańskiego pomoru świń. Prelegenci wygłosili referaty na temat alternatywnych sposobów walki z infekcjami bakteryjnymi, a także przybliżyli tematykę innowacyjnego podejścia w zapobieganiu przenikania i rozprzestrzeniania się ASF.

Maciej Janus, doradca żywieniowy firmy AdiFeed®, wygłosił prezentację dotyczącą fitobiotyków w żywieniu trzody. Referat wywołał zainteresowanie uczestników oraz żywą dyskusję na temat prawidłowego żywienia zwierząt.

Język: