Certyfikat QS w produkcji dodatków paszowych

07.01.2020

Certyfikat QS i FAMI QS to atesty potwierdzające najwyższą jakość i bezpieczeństwo dodatków paszowych dla zwierząt. Bazują one na europejskich systemach, narzucających rygorystyczne warunki produkcji i dystrybucji fitogenicznych dodatków paszowych. Certyfikaty sprawiają, że każdy hodowca drobiu, trzody chlewnej czy przeżuwaczy może stosować doskonałej klasy produkty dla zwierząt, bez ryzyka wprowadzenia niebezpiecznych składników do łańcucha żywności.

Certyfikat QS i FAMI QS to atesty potwierdzające najwyższą jakość i bezpieczeństwo dodatków paszowych dla zwierząt. Bazują one na europejskich systemach, narzucających rygorystyczne warunki produkcji i dystrybucji fitogenicznych dodatków paszowych. Certyfikaty sprawiają, że każdy hodowca drobiu, trzody chlewnej czy przeżuwaczy może stosować doskonałej klasy produkty dla zwierząt, bez ryzyka wprowadzenia niebezpiecznych składników do łańcucha żywności.

Certyfikat QS w produkcji dodatków paszowych

Hodowcy zwierząt, którym zależy na maksymalnym bezpieczeństwie i najwyższej jakości podawanych fitogenicznych dodatków paszowych coraz częściej decydują się na stosowanie produktów opatrzonych certyfikatem QS oraz FAMI QS.

Pierwszy z nich został stworzony przez niemiecką organizację QS Qualität und Sicherheit GmbH, z przeznaczeniem dla producentów i mieszalni pasz, firm handlowych i transportowych oraz punktów skupu i magazynów. Odpowiada on za zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz na każdym etapie ich produkcji – od momentu hodowli aż do chwili zakupu produktów pochodzenia zwierzęcego w sklepie. Dzięki realizacji odpowiednich standardów przez producenta takich dodatków paszowych dla zwierząt, jak adiCoxSOL® PF czy Farmpak SC® MAX, wyeliminowany zostaje problem niepożądanych substancji w karmie, które mogłyby oddziaływać negatywnie zarówno na osobniki w hodowli, jak i na konsumenta produktów odzwierzęcych. Uzyskanie certyfikatu QS jest równoznaczne z zachowaniem najwyższych standardów przy produkcji pasz, dlatego umożliwia on ich dystrybucję hodowcom zrzeszonym w systemie QS.

Drugim niezwykle ważnym certyfikatem jest FAMI QS. Dokument jest zgodny z wymogami rozporządzenia 183/2005/WE dotyczącymi higieny produkcji pasz oraz rozporządzenia 767/2009 w zakresie wprowadzania ich do obrotu. Spełnienie wytycznych i otrzymanie takiego certyfikatu zasadniczo zwiększa więc bezpieczeństwo oraz opłacalność stosowania dodatków paszowych dla zwierząt. Podstawowym celem dokumentu jest zobligowanie producentów do wykorzystywania wysokojakościowych półproduktów oraz przestrzegania określonych wymagań prawnych, dzięki czemu wyeliminowane zostaje ryzyko wystąpienia w paszach substancji niebezpiecznych. Z tego względu dodatki żywieniowe z certyfikatem FAMI QS cieszą się olbrzymią popularnością wśród hodowców zarówno w kraju, jak i za granicą. Spełniają one wszelkie wymagania systemu HACCP, sprawiając, że produkty pozyskiwane ze zwierząt karmionych certyfikowanymi paszami są całkowicie bezpieczne dla konsumentów.

Fitogeniczne dodatki paszowe z certyfikatami QS i FAMI QS to w pełni bezpieczne produkty, przeznaczone do uzupełniania diety drobiu, trzody, przeżuwaczy czy ryb. Dzięki spełnieniu rygorystycznych norm jeszcze na etapie produkcji gwarantują one najwyższą jakość, optymalne działanie oraz zredukowane ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt.

Język: