Choroby bakteryjne, pasożytnicze i wirusowe kur – podstawowe objawy, leczenie oraz profilaktyka

23.09.2019

Drób hodowlany może cierpieć na różnego rodzaju choroby o podłożu bakteryjnym, pasożytniczym i wirusowym. Zarażone osobniki wykazują obniżoną nieśność i problemy ze wzrostem, a w przypadku braku podjęcia odpowiedniego leczenia zwiększa się także ich śmiertelność. Właściwa profilaktyka (np. stosowanie specjalnych dodatków paszowych dla drobiu i utrzymywanie higieny na wysokim poziomie) znacząco podnosi jednak odporność kur i sprawia, że możliwy staje się chów bez antybiotyków.

Drób hodowlany może cierpieć na różnego rodzaju choroby o podłożu bakteryjnym, pasożytniczym i wirusowym. Zarażone osobniki wykazują obniżoną nieśność i problemy ze wzrostem, a w przypadku braku podjęcia odpowiedniego leczenia zwiększa się także ich śmiertelność. Właściwa profilaktyka (np. stosowanie specjalnych dodatków paszowych dla drobiu i utrzymywanie higieny na wysokim poziomie) znacząco podnosi jednak odporność kur i sprawia, że możliwy staje się chów bez antybiotyków.

Choroby bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze drobiu

Choroby bakteryjne, takie jak tyfus kur, salmonelloza, pastereloza czy gruźlica są powszechne w hodowli drobiu. W tym przypadku drobnoustroje wnikają przez układ oddechowy i pokarmowy oraz wszelkie uszkodzenia skórne, powodując brak apetytu i zmniejszoną nieśność kur. Zwierzęta stają się osowiałe, ich pióra nastroszone, a dzwonki i grzebień sine. Przy tego typu schorzeniach mogą wystąpić także ostre biegunki, gorączka i duszności. Proces leczenia polega na stosowaniu chemioterapeutyków oraz szczepionek rozpuszczanych w wodzie.

Choroby wirusowe kur to m.in. rzekomy pomór drobiu, influenza oraz zakaźne zapalenie krtani. Drogą zarażenia jest układ oddechowy i pokarmowy. Wśród podstawowych objawów chorobowych wyróżniamy porażenie nóg i skrzydeł, symptomy ze strony przewodu pokarmowego, wysięk z układu oddechowego, apatię, osłabienie oraz zmniejszone zdolności produkcyjne. W trakcie terapii należy bezwzględnie izolować okazy chore i zdrowe. Niestety skuteczne preparaty na wirusowe schorzenia drobiu zasadniczo nie są dostępne.

Prócz przypadłości bakteryjnych i wirusowych u drobiu nierzadko występuje także choroba pasożytnicza, zwana kokcydiozą. Jest ona źródłem niepożądanych symptomów, takich jak niski przyrost masy, gorsze wykorzystywanie pasz dla drobiu, obniżona nieśność, nastroszone pióra czy biegunka. Zarażony ptak podlega leczeniu naturalnymi kokcydiostatykami.

Profilaktyka chorób drobiu

Odpowiednio prowadzona profilaktyka znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się i rozwoju groźnych schorzeń w hodowli drobiu. Wśród podstawowych zasad należy wymienić utrzymywanie właściwej higieny kurnika i jego regularną dezynfekcję. Ściółka powinna być czysta i sucha, a pojemniki na pokarm i wodę regularnie oczyszczane. Ponadto warto sięgnąć po dodatki paszowe dla drobiu, które znacząco podnoszą odporność zwierząt.

W ofercie renomowanego producenta pasz dla drobiu znajdziemy przykładowo adiCoxSOL® PF, który naturalnie wspomaga prawidłowe funkcjonowanie systemu immunologicznego, zmniejszając ryzyko zachorowania ptaków na choroby pierwotniakowe i bakteryjne. Preparat minimalizuje także niebezpieczeństwo upadków i wpływa na wydajność produkcyjną kur. Dobrym wyborem będzie również adiStreSOL® PF ESSENCE, czyli skoncentrowana formuła składników roślinnych i mineralnych, która nie tylko oddziałuje na odporność, kondycję i dobrostan drobiu, ale zmniejsza też nadwrażliwość ptaków na bodźce środowiskowe (np. stres, autoagresja, kanibalizm).

Choroby bakteryjne, pasożytnicze i wirusowe kur mogą prowadzić do podwyższenia wskaźnika zgonów w hodowli czy obniżenia nieśności. Odpowiednia profilaktyka, a konkretnie dbałość o utrzymanie czystości w kurniku oraz stosowanie wysokiej jakości pasz dla drobiu i niezbędnych dodatków, wpływa pozytywnie na ogólny dobrostan poszczególnych osobników. Dzięki temu możliwy jest chów bez antybiotyków oraz uzyskiwanie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych.

Język: