Fitogeniczne dodatki paszowe a koszt i efektywność hodowli zwierząt

07.02.2020

Fitogeniczne dodatki paszowe to produkty, które pozytywnie wpływają na dobrostan drobiu, trzody i przeżuwaczy, a w konsekwencji optymalizują efektywność hodowli. Odpowiednie żywienie zwierząt pozwala ograniczyć koszty produkcji, przynosząc hodowcom maksymalne zyski.

Fitogeniczne dodatki paszowe to produkty, które pozytywnie wpływają na dobrostan drobiu, trzody i przeżuwaczy, a w konsekwencji optymalizują efektywność hodowli. Odpowiednie żywienie zwierząt pozwala ograniczyć koszty produkcji, przynosząc hodowcom maksymalne zyski.

Fitogeniczne dodatki paszowe a wydajność hodowli

Podstawowe koszty związane z hodowlą zwierząt obejmują zakup odpowiedniej jakości pokarmu oraz zapewnienie wszystkim osobnikom wymaganej opieki weterynaryjnej. Drób, przeżuwacze czy trzoda chlewna, będące w złej kondycji fizycznej, nie osiągają bowiem pożądanych przyrostów, a zarazem generują dodatkowe wydatki związane z wizytami weterynarza czy zakupem leków i szczepionek. Aby umożliwić efektywny chów bez antybiotyków oraz poprawić apetyt i dobrostan hodowanych zwierząt, warto sięgnąć po fitogeniczne dodatki paszowe. Są to preparaty pochodzenia roślinnego, które korzystnie oddziałują na układ pokarmowy i oddechowy oraz cały system immunologiczny. Stanowią one naturalną alternatywę dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu, jednocześnie wzmagając apetyt i podnosząc dzienne przyrosty masy. Stosując w żywieniu zwierząt produkty, takie jak AdiCox® AP, wzmacniamy procesy odpornościowe, ograniczając rozwój chorobotwórczych patogenów. Składniki tego preparatu przykładowo zmniejszają ryzyko pojawienia się biegunek oraz poprawiają apetyt i wykorzystywanie paszy, optymalizując tym samym osiągane wyniki produkcyjne. Chcąc prowadzić naturalny chów bez antybiotyków, warto sięgnąć także po Salmol, tworzony na bazie ziół, ekstraktów roślinnych oraz organicznych kwasów. Preparat ten pomaga ograniczać rozmaite dolegliwości układu pokarmowego i oddechowego, aktywizując przy tym system immunologiczny do intensywnej pracy. Salmol wzmacnia również apetyt i poprawia przyswajanie składników odżywczych z paszy, polepszając ogólny dobrostan zwierząt i zwiększając możliwe do osiągnięcia wyniki produkcyjne.

Stosowanie fitogenicznych dodatków paszowych to skuteczny sposób na zwiększenie efektywności hodowli, przy jednoczesnym ograniczeniu jej kosztów. Zwierzęta przyjmujące fitobiotyki mają podwyższoną odporność i lepiej wykorzystują podawaną paszę, dlatego są w mniejszym stopniu narażone na zachorowania i osiągają większe przyrosty. Wszystkie te czynniki mają bezpośrednie przełożenie na efektywność i ekonomiczność hodowli.

Język: