ISAH 2019

12.09.2019

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się XIX kongres Międzynarodowego Towarzystwa Higieny Zwierząt. Naukowcy z całego świata omawiali problemy z zakresu zdrowia, higieny i dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, czy ochrony środowiska i zrównoważonej produkcji zwierzęcej. AdiFeed® wraz z firmą Lallemand zostali Platynowym Sponsorem wydarzenia.

W trakcie kongresu odbyły się sesje i wykłady w których uczestniczyło ok. 500 uczestników. Podczas sesji były omawiane zagrożenia epizootyczne na świecie oraz zasady bioasekuracji i dobrostanu zwierząt przy likwidacji chorób zakaźnych.

Trzeciego dnia konferencji, dr inż. Paulina Abramowicz-Pindor, Dyrektor Działu Wdrożeń firmy AdiFeed®, wygłosiła prezentację na temat „Wpływu antybiotyków na wyniki produkcyjne ptaków oraz zużycie chemoterapeutyków w chowie wielkotowarowym kurcząt brojlerów”. Wydarzenie obfitujące w liczne wykłady, panele dyskusyjne spełniło oczekiwania wszystkich jego uczestników.

Relacja z Kongresu dostępna na profilu firmowym na portalu LinkedIn.

 

Język: