Jak pokryć zapotrzebowanie zwierząt hodowlanych na witaminy i dlaczego jest to istotne? – poradnik

21.09.2020

Każdy organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej ilości składników odżywczych i witamin. Szczególnie ważne jest to w przypadku zwierząt hodowlanych, u których zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych jest ściśle związane z ich zdrowotnością oraz wydajnością. Jak więc dbać o potrzeby stada związane z witaminami?

Witaminy w hodowli – dlaczego są tak istotne?

Tłuszcze, białka i cukry stanowią materiał energetyczny zwierząt. Nie zostaną one jednak wykorzystane, gdy w organizmie wystąpi niedobór witamin. Taki stan nie tylko ogranicza rozwój zwierzęcia, ale wpływa też na znaczne obniżenie wydajności produkcyjnej całego stada. Organizm pozbawiony witamin nie dąży bowiem do reprodukcji – nastawiony jest głównie na utrzymanie niezbędnych funkcji życiowych. Witaminy w hodowli wpływają nie tylko na proces wzrostu zwierzęcia, ale w połączeniu ze zróżnicowaną i zbilansowaną dietą umożliwiają również ograniczenie do minimum ryzyka zachorowania zarówno na choroby nowotworowe (witaminy pełniące funkcję antyoksydantów), jak i infekcje (wzrost odpowiedzi immunologicznej zwierzęcia).

Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej porcji witamin nie jest łatwe. Przy jej ustalaniu, należy bowiem wziąć pod uwagę nie tylko wiek i aktywność rozrodczą zwierzęcia, ale również porę roku. W celu dostosowania optymalnej porcji przydatne będzie też monitorowanie stada pod kątem zapadalności na choroby, umieralności, rozrodczości oraz produkcyjności.

Jak zapewnić zwierzęciu odpowiednią porcję witamin w diecie?

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, takich jak dodatki paszowe dla zwierząt, iniekcje czy lizawki. Iniekcje są rozwiązaniem sprawdzającym się przede wszystkim w małych stadach, a lizawki, choć dają możliwość suplementacji, o której decyduje samo zwierzę, są problematyczne pod kątem prawidłowej oceny spożywanej porcji.

Najprostszym sposobem na wprowadzenie do diety zwierzęcia odpowiedniej ilości niezbędnych witamin z grupy B oraz rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K), jest stosowanie dodatków do pasz, takich jak Microvit. To, co stanowi o ich sile, oprócz dostosowanych do potrzeb zwierząt hodowlanych składników aktywnych, to również forma aplikacji. Microvit występuje bowiem w postaci premiksu, który dodaje się do mieszanek paszowych. Zapewnia to hodowcy dużą wygodę i możliwość pełnej kontroli spożywanych przez zwierzęta porcji, co wpływa korzystnie na ocenę efektów stosowania preparatu.

W celu zapewnienia odpowiedniej żywotności, zdrowotności i wydajności zwierząt hodowlanych, należy dbać nie tylko o składniki mineralne, aminokwasy egzogenne, cukry i tłuszcze, ale też o niezbędne witaminy, których zwierzęta te nie są w stanie syntetyzować, bądź uzyskać w wymaganych ilościach ze standardowej diety. Odpowiednia ich porcja pozwala na maksymalizację produkcji oraz minimalizację zachorowalności poszczególnych osobników. Należy podkreślić, że dodatki paszowe dla zwierząt w postaci premiksów otwierają przed hodowcami możliwość precyzyjnej modyfikacji spożytej przez stado ilości mieszanki przy zachowaniu wygody stosowania również w przypadku dużych stad.

Język: