Konkurs „Komiks – więcej wiem, zdrowo jem”

01.06.2022

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w Konkursie. Wykaz się swoją wiedzą, nt. zdrowej…

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w Konkursie. Wykaz się swoją wiedzą, nt. zdrowej żywności. Pokaz nam gdzie znajduje się źródło sprawności fizycznej i pogody ducha. Udział w Konkursie „Komiks – więcej wiem, zdrowo jem” jest możliwy po przesłaniu na adres marketing@adifeed.pl zdjęć w formacie jpg komiksu wykonanego dowolna technika wraz z wypełniona Karta Konkursowa. Zdjęcia oraz Kartę Konkursowa należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2021 r. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Organizatorem konkursu „Komiks – więcej wiem, zdrowo jem” jest AdiFeed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Opaczewska 43, 02-201 Warszawa.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat zasad związanych ze standardami zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży, które są źródłem sprawności fizycznej i pogody ducha. Konkurs ma charakter edukacyjny dzieci w wieku szkolnym. Zwraca uwagę przede wszystkim na zmianę nawyków żywieniowych, edukuję i skłania do zmiany stylu życia.

Kliknij i pobierz:

FB Dzien Dziecka KONKURS Komiks Wiecej wiem zdrowo jem

BAW SIĘ Z NAMI KOMIKSAMI!!!

Język: