Letnie upały a produktywność przeżuwaczy

22.06.2019

W okresie wysokich upałów w hodowli przeżuwaczy zazwyczaj obserwuje się istotny spadek wydajności krów, który może wywoływać straty ekonomiczne. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku wysoko produktywnego bydła. Producenci żywności dla przeżuwaczy oferują różnorodne preparaty, które mają pozytywny wpływ na zwierzęcy organizm w trakcie najgorętszych dni.

W okresie wysokich upałów w hodowli przeżuwaczy zazwyczaj obserwuje się istotny spadek wydajności krów, który może wywoływać straty ekonomiczne. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku wysoko produktywnego bydła. Producenci żywności dla przeżuwaczy oferują różnorodne preparaty, które mają pozytywny wpływ na zwierzęcy organizm w trakcie najgorętszych dni.

Wpływ wysokich temperatur na mleczność krów i jakość mięsa

Zdolność termoregulacji bydła mlecznego jest ściśle powiązana z jego wydajnością. Optymalna temperatura dla krów kształtuje się na poziomie 8-16°C, a w przypadku samic w laktacji wynosi do 25°C. W przypadku przekroczenia wspomnianych norm u zwierząt może dochodzić do tzw. stresu cieplnego. Krowy, które nie mogą samodzielnie się ochłodzić, są apatyczne oraz wykazują zwiększone pragnienie, a zarazem mniejszy apetyt. Mechanizm obronny, jakim jest stres cieplny, niestety upośledza produkcję, płodność oraz zdrowie bydła. Osłabiona krowa jest wyjątkowo podatna na stany zapalne, a mniejszy pobór paszy i koncentracja na podtrzymywaniu podstawowych funkcji organizmu, może obniżać produkcję mleka nawet o 25%. Dodatkowo pogorszeniu ulega skład mleka, które zawiera o wiele mniej tłuszczu i białka. W trakcie upałów spada również ilość kryć, zdolność do utrzymania zarodków oraz masa urodzeniowa cieląt, co wpływa na aspekt ekonomiczny hodowli przeżuwaczy na mięso. Ograniczone pobierania paszy w czasie upalnych dni skutkuje także zmniejszonym przyrostem masy u bydła mięsnego, a także obniżoną zawartość tłuszczy i białek w ich tkankach.

Jak zadbać o dobrostan przeżuwaczy podczas upałów?

Dbając o odpowiedni komfort zwierząt podczas upalnych dni, należy zapewnić im jak najlepsze warunki mikroklimatyczne, stosując niskociśnieniowe zraszacze wodne oraz wentylatory, skutecznie mieszające powietrze. Dobry stan zwierząt sprzyja większej mleczności i lepszej jakości mięsa. Aby nie dopuścić do zmniejszenia poboru paszy w hodowli przeżuwaczy, warto zastosować odpowiednie dodatki w postaci mieszanek paszowych Farmpak SC® MAX . Ich wyselekcjonowane składniki przyczyniają się do poprawy apetytu i sprzyjają ograniczeniu występowania stresu cieplnego. Preparaty tego rodzaju aktywując płyn żwaczowy, chronią zwierzęta przed wystąpieniem kwasicy, umożliwiając bezpieczny, ale efektywny chów bez antybiotyków. Zastosowane probiotyki w hodowli wiążą szkodliwe bakterie oraz wzmacniają odporność bydła podczas upalnych dni. W stymulacji układu immunologicznego może pomóc również AGRIMOS®, czyli materiał paszowy ograniczający rozwój bakterii oraz wzmacniający prawidłową mikroflorę, która często bywa zaburzona na skutek stresu cieplnego. Dbając o zdrowie krów, można zatem z powodzeniem prowadzić wydajny i naturalny chów bez antybiotyków.

Podczas upalnych dni, wykorzystanie probiotyków w hodowli, może pozytywnie wpływać na podtrzymanie odpowiedniej wydajności oraz wysokiej jakości otrzymywanego mleka i mięsa.

Język: