Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj? – poradnik

20.12.2019

Produkcja ekologicznej żywności, szczególnie wśród małych i średnich firm, stale zyskuje na popularności, a przy tym staje się coraz bardziej opłacalna. Nie inaczej jest w przypadku producentów jaj i mięsa drobiowego. Na czym jednak polega ekologiczna hodowla kur oraz jaką rolę odgrywają w niej dodatki paszowe dla drobiu?

Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj? – poradnik

Produkcja ekologicznej żywności, szczególnie wśród małych i średnich firm, stale zyskuje na popularności, a przy tym staje się coraz bardziej opłacalna. Nie inaczej jest w przypadku producentów jaj i mięsa drobiowego. Na czym jednak polega ekologiczna hodowla kur oraz jaką rolę odgrywają w niej dodatki paszowe dla drobiu?

Jakie warunki powinno spełniać ekologiczne gospodarstwo?

Unia Europejska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia przed ekologicznymi fermami kur szereg wymagań. Szczególną uwagę zwraca się na warunki utrzymania oraz dobrostan posiadanych zwierząt.

Obsada kurnika spełniającego unijne standardy nie może przekraczać 6 kur na 1 m2. Limitowana jest również powierzchnia całkowita kurnika, która może wynosić maksymalnie 1600 m2. Co więcej, zakazane jest stosowanie klatek, a ekologicznie hodowane ptaki powinny mieć dostęp do otwartych lub półotwartych wybiegów. Kolejnym obostrzeniem, z którym muszą się liczyć ekologiczni hodowcy, jest konieczność zapewnienia ptakom fizjologicznego rytmu dobowego – kury nie mogą przebywać w naturalnie lub sztucznie oświetlanych pomieszczeniach więcej niż 16 godzin dziennie. Nie sposób nie wspomnieć też o konieczności wprowadzenia w gospodarstwie praktyk mających na celu ograniczenie stresu i bólu zwierząt. Z tego względu zakazane jest m.in. przycinanie dziobów czy też podcinanie skrzydeł. Osobnym zagadnieniem jest zakup nowych osobników do hodowli ekologicznej. Ustawodawca dopuszcza mianowicie zakup 3-dniowych ptaków z innych ferm ekologicznych lub konwencjonalnych, które muszą być dopuszczone do obrotu przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jak powinno wyglądać zrównoważone żywienie drobiu?

Kolejną kwestią jest w tym przypadku ekologiczne żywienie drobiu. Podstawowym założeniem chowu zrównoważonego jest korzystanie z własnych upraw (kupne surowce mogą stanowić maksymalnie 20% codziennej dawki pokarmowej) i kategoryczny zakaz stosowania profilaktycznej antybiotykoterapii. Stawia to przed hodowcami ekologicznymi wiele wyzwań i zwiększa rolę, jaką dodatki paszowe dla drobiu pełnią w produkcji mięsa i jaj.

Popularny producent dodatków paszowych oferuje m.in.:

  • AdiSalmoSOL®PF – skoncentrowany zestaw naturalnych składników, wspomagających funkcjonowanie przewodu pokarmowego i odpornościowego zwierząt. Pośrednio przyczynia się więc do zmniejszenia zużycia paszy oraz ograniczenia zachorowalności na różnego rodzaju schorzenia wspomnianych układów.
  • AdiHepaSOL®PF – w skład preparatu wchodzą witaminy, biopierwiastki, kwasy organiczne oraz naturalne składniki roślinne wspomagające organizm zwierzęcia. Stosowanie tego dodatku może wpłynąć pozytywnie także na nieśność kur.

Każdy renomowany producent dodatków paszowych ściśle współpracuje z hodowlami ekologicznymi. Z tego względu możliwa jest ciągła poprawa warunków hodowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Oczywiście ma to przełożenie na efektywność i opłacalność hodowli.

Język: