Nominacja do Rady FEFAC

17.07.2018

Z dumą informujemy, że Wojciech Zarzycki – Dyrektor Zakładu AdiFeed®, otrzymał nominację do Rady FEFAC (Europejskiej Federacji Producentów Pasz) z ramienia Izby Zbożowo-Paszowej. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Europejska Federacja Producentów Pasz (FEFAC) została założona w 1959 r. przez pięć krajowych stowarzyszeń pochodzących z Francji, Belgii, Niemiec, Włoch i Holandii.

W skład Rady FEFAC wchodzą obecnie przedstawiciele stowarzyszeń producentów pasz z 23 państw UE, będący pełnoprawnymi członkami oraz stowarzyszenia ze Szwajcarii, Turcji, Norwegii, Serbii i Rosji, mające status obserwatora/członka stowarzyszonego.

FEFAC jest jedynym niezależnym rzecznikiem europejskiego przemysłu paszowego na poziomie instytucji europejskich, posiada także status obserwatora w CODEX Alimentarius.

Język: