Odchów cieląt – zasady żywienia i podstawowe zabiegi pielęgnacyjne

25.08.2019

Ekonomiczna i wydajna hodowla przeżuwaczy wymaga od hodowcy wprowadzenia w swoim gospodarstwie określonych zasad żywienia zwierząt oraz ich pielęgnacji. Jak powinny się one kształtować w przypadku odchowu cieląt?

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne

Cielęta są najbardziej wrażliwą oraz wymagającą grupą technologiczną przeżuwaczy. Co za tym idzie, wymagają one od hodowcy systematycznego wykonywania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Do najważniejszych z nich należą:

  • Pielęgnacja skóry – czesanie sierści zwierzęcia oraz przemywanie jej za pomocą ciepłej wody z mydłem to jeden z podstawowych elementów wpływających na stan zdrowia i odporność zwierząt.
  • Pielęgnacja racic – ich oczyszczanie oraz odkażanie znacznie obniża ryzyko wystąpienia u zwierząt tzw. zanokcicy, czyli zakażenia obejmującego tkanki miękkie znajdujące się w okolicy racic.
  • Dekornizacja – przeprowadzana jest w wieku 2-4 tygodni i polega na chemicznym, termicznym lub chirurgicznym usunięciu zawiązków rogów zwierzęcia.

Zasady żywienia – jakie znaczenie mają probiotyki w hodowli przeżuwaczy?

Ciągła potrzeba ekonomizacji hodowli (żywienie jest głównym czynnikiem determinującym wydajność i opłacalność hodowli) oraz nacisk prawny na chów bez antybiotyków wymusza na hodowcach wprowadzanie szczególnych zasad żywienia swojego inwentarza. Oprócz standardowego pożywienia istotne znaczenie mają również dodatki paszowe dla zwierząt.

Cielaki w pierwszych dniach swojego życia powinny otrzymywać siarę zastępowaną z czasem mlekiem lub specjalnymi preparatami. W kolejnych tygodniach dieta młodych zwierząt zazwyczaj jest stopniowo przestawiana na paszę suchą. Na tym etapie możliwe jest również wprowadzanie do diety probiotyków i innych dodatków paszowych. Przykładowo produkt adiHepaSOL® RF wspomagając pracę wątroby, przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia oraz intensyfikuje tempo osiąganych przyrostów. Z kolei adiSalmoSOL® RF jest skoncentrowanym wyciągiem roślinnym wpływającym pozytywnie na pracę układu odpornościowego oraz pokarmowego zwierzęcia. Należy podkreślić, że naturalne preparaty na bazie witamin i ziół są niezastąpione w przypadku chowu bez antybiotyków.

Opłacalna hodowla przeżuwaczy w obliczu ciągłych wzrostów cen pasz oraz prawnego i konsumenckiego nacisku na chów bez antybiotyków staję się coraz większym wyzwaniem. W tym przypadku pomocne może okazać się implementowanie w swoim gospodarstwie najnowszych trendów w pielęgnacji i żywieniu zwierząt, takich jak dodatki paszowe czy probiotyki.

Język: