Razem lepiej

26.09.2019

Od lat jako AdiFeed® staramy się wymieniać wiedzą oraz doświadczeniem.

Wiemy, że razem możemy więcej, dlatego AdiFeed® od lat jest aktywnym członkiem m.in.:

  • Izby Zbożowo-Paszowej, funkcjonującej od 1997 roku i zrzeszającej obecnie ok. 60 firm. Izba średnio prezentuje 60%-70%  potencjału polskiego rynku zbożowo-paszowego. Zrzesza firmy i organizacje zajmujące się m.in. produkcją mieszanek paszowych, premiksów, dodatków paszowych.
  • Krajowej Rady Drobiarstwa zrzeszającej niemal 90 podmiotów gospodarczych, zajmujących się m.in. produkcją pasz dla drobiu, hodowlą, reprodukcją czy przetwórstwem mięsa drobiowego i jaj.
  • International Egg Commission reprezentującą globalny przemysł produkcji jaj. IEC zachęca do międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz harmonizacji norm handlowych w odniesieniu do jaj i produktów jajecznych.

Język: