II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Specjaliści Specjalistom”

31.05.2021

Załoga z ramienia AdiFeed wyruszy do Krakowa jako jeden z wystawców. Nasze stoisko będzie można znaleźć przez okres trwania konferencji. Serdecznie zapraszamy – dla osób, które już dzisiaj umówią się z nami na spotkanie mamy niespodziankę.

Tematem poruszanym w trakcie wydarzenia będą problemy w produkcji trzody chlewnej w Polsce, a w tym nieracjonalne stosowanie antybiotyków oraz nieskuteczne zwalczanie ASF.

 

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową skierowaną do lekarzy weterynarii specjalistów chorób świń pt.:Problemy w produkcji trzody chlewnej w Polsce: nieracjonalne stosowanie antybiotyków, rozród, ASF

W tym roku, ze względu na panującą sytuację,  konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – uczestnicy, w zależności od chęci i możliwości, będą brali udział w wydarzeniu stacjonarnie w Krakowie lub online – z każdego innego miejsca w Polsce i za granicą. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w wykładach, zadawać pytania prowadzącym oraz fizycznie lub wirtualnie „odwiedzać” stoiska.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2021 r. w Hotelu DoubleTree by Hilton, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków. W konferencji jako wykładowcy lub eksperci wezmą udział specjaliści – lekarze weterynarii z całego świata. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa produktów firmy Adifeed dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska już dzisiaj.

Zadzowń do nas lub napisz.

Umów się na spotkanie z doradcą/ekspertem AdiFeed.

adicoxsol adifeed adicox bez antybiotykow specjalisci specjalistom

Harmonogram konferencji:

29.06.2021 Wtorek|Tuesday

7.00 – 8.00 Możliwość zbadania się w kierunku SARS-CoV-2 | Optional SARS-CoV-2 testing
8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników | Participants registration
9.00 – 9.15 Uroczyste otwarcie| Opening ceremony

Sesja I – Racjonalne zarządzanie antybiotykami, sposób na ograniczenie ich zużycia
Session I – Proper managing of antibiotics and tools to reduce their usage
Przewodniczący|Chairman dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR

9.15 – 9.45
Stanowisko Federacji Europejskich Lekarzy Weterynarii (FVE) odnośnie do konieczności ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej/ Position of FVE regarding reduction of antibiotic use in farm animals

9.45 – 10.00
Jak ograniczamy stosowanie antybiotyków w Polsce?/ How do we reduce antibiotic use in Poland?

10.30 – 11.00  Zwalczanie ważnych chorób zwierząt w środowisku wymagającym ograniczenia
stosowania antybiotyków – autoszczepionki jako rozwiązanie problemu / Deailng with challenging diseases
in food producing animals in an environment that requests the minimization of antibiotic treatments – examples
of autogenous vaccines as a solution

11.00 – 11.30
Praktyczne aspekty produkcji tuczników bez antybiotyków / Practical aspects of fatteners production without antibiotics

11.30 – 12.00
Panel dyskusyjny|Discussion: R. van Dobbenburgh, W. Depondt, A. Zalewski, P. Cybulski, M. Porowski. Moderator: dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR (UR Kraków)

12.00 – 12.30
Przerwa | Break

Sesja II – Prawidłowa eksploatacja potencjału rozrodczego loch – podstawa efektywnego chowu świń
Session II – Correct operation in the reproductive sector – the basis for efficient swine production
Przewodniczący|Chairman Prof. dr hab. Roman Kołacz (UMK Toruń, Poland)

12.30 – 13.00
Praktyczne wykorzystanie ultrasonografii w organizacji rozrodu świń / Update and practical use of ultrasound in swine reproduction in the farm

13.00 – 13.30
Hiszpańskie doświadczenia terenowe w kierowaniu rozrodem bez użycia hormonów / Field experience with non hormonal reproductive solutions in a commercial swine farm in Spain

13.30 – 14.00
Panel dyskusyjny: A. V. Bello, R. Tuz, G. Kusior, Moderator: dr Tomasz Schwarz, prof. UR (UR Kraków)

14.00 – 15.30
Przerwa – lunch| Lunch break

Sesja III – Możliwości ograniczenia zużycia stosowania antybiotyków – poprzez stosowanie szczepień ochronnych
Session III – Possibilities for reducing the use of antibiotics – utilizing immunization
Przewodnicząca|Chairwoman Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól (UP Poznań)

15.30 – 16.00
Profilaktyka swoista, jako jedno z narzędzi umożliwiających ograniczenie stosowania antybiotyków / Immunoprophylaxis as a tool for reducing antibiotic use

16.00 – 16.30
Biologiczne i ekonomiczne efekty immunoprofilaktyki grypy świń / Biological and economical effects of swine influenza immunoprophylaxis

16.30- 17.00
Przejście od antybiotykoterapii do szczepień ochronnych we współczesnej kontroli zwierząt gospodarskich / A shift from curative antibiotics to preventive vaccination in modern livestock control

17.00 – 17.30
Panel dyskusyjny|Discussion: D. Llopart, A. Maas, F. Dirven, M. Pomorska-Mól. Moderator: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

30.06.2021 Środa | Wednesday

Sesja IV – Afrykański pomór świń – sytuacja epidemiczna, konsekwencje dla sektora trzody chlewnej, możliwości eradykacji
Session IV – African swine fever epidemic situation consequences for swine sector, possibilities of eradication
Przewodniczący|Chairman Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski (UMK Toruń)

9.15 – 9.45
7 lat ASF w Polsce; dlaczego nie dajemy sobie rady?

9.45 – 10.15
Możliwości uwolnienia kraju od ASF / The possibilities of ASF eradication in Poland

10.15 – 10.45
Panel dyskusyjny|Discussion: Z. Pejsak, G. Woźniakowski, T. Trela, A. Dargiewicz. Moderator: Krzysztof Jażdżewski

10.45 – 11.15
Przerwa|Break

Sesja V – Możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków – właściwe rozpoznanie i postępowanie
Session V – Possibilities of reducing the use of antibiotics – proper diagnosis and action
Przewodniczący|Chairman Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UCMW UJ-UR Kraków)

11.15 – 11.45
Biegunka poodsadzeniowa u prosiąt jako choroba wieloczynnikowa – co możemy zrobić, aby uniknąć stosowania antybiotyków? / Post-weaning diarrhoea as a multifactorial disease – what we can do to avoid using antibiotics?

11.45 – 12.15
Żywienie wspierające odchów prosiąt bez użycia antybiotyków / Nutrition supporting piglets production without antibiotics

12.15 – 12.45
Czy żywieniowcy mają narzędzia mogące istotnie wpłynąć na zmniejszenie stosowania antybiotyków w produkcji świń? / Do nutrition specialists have tools enabling reduction of antibiotic use?

12.45 – 13.15
Panel dyskusyjny|Discussion: E. Marco, F. Entenfellner, D. Korniewicz, F. F. Barbosa. Moderator: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

13.15 – 13.30
Podsumowanie konferencji | Conference summary – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Język: