XIX Międzynarodowy Kongres Higieny Zwierząt ISAH 2019

12.08.2019

W dniach 8-12 września 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędzie się XIX Międzynarodowy Kongres Higieny Zwierząt ISAH 2019. 

W kongresie ISAH 2019 weźmie kilkuset specjalistów w zakresie zdrowia, higieny i dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, ochrony środowiska i zrównoważonej produkcji zwierzęcej.

Wydarzenie jest wyjątkową okazją do spotkania się naukowców z całego świata i zdobycia nowej wiedzy, a także do wymiany doświadczeń.

AdiFeed® zostało Platynowym Sponsorem ISAH 2019.

Trzeciego dnia konferencji, dr inż. Paulina Abramowicz-Pindor, Dyrektor Działu Wdrożeń firmy AdiFeed®, wygłosi prezentację na temat „Wpływu antybiotyków na wyniki produkcyjne ptaków oraz zużycie chemoterapeutyków w chowie wielkotowarowym kurcząt brojlerów”.

Język: