Zakaz profilaktycznego stosowania antybiotyków w rolnictwie od 2022 roku

30.10.2018

Parlament Europejski 25.10.2018 r. zatwierdził zakaz profilaktycznego (prewencyjnego) stosowania antybiotyków w rolnictwie od 2022 r. (www.feedinfo.com)

Wg. szacunków GIS zwierzęta hodowlane spożywają 73% wszystkich antybiotyków na świecie. W UE dwie trzecie antybiotyków podawanych jest zwierzętom hodowlanym. Polska zajmuje 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków (www.gis.gov.pl).
Są to: cefalosporyny (3, 4 i 5 generacja), glikopeptydy, makrolidy, ketolidy, polimyksynychinolony.

Nadużywanie antybiotyków spowodowało, iż spośród 400 000 osób, które umierają co roku w Regionie Europejskim WHO, 25 000 to osoby zakażone opornym szczepem bakterii. Jeżeli liczba zakażeń bakteryjnych opornych na antybiotyki będzie wzrastać w obserwowanym tempie to w 2050 r. będą one częstszą przyczyną zgonów na świecie niż nowotwory (www.gis.gov.pl).

Nowe prawodawstwo ma zakończyć podawanie metafilaktyczne antybiotyków oraz promować alternatywne dla chemioterapeutyków metody utrzymania wysokiego statusu zdrowotnego zwierząt. Mięso importowane do UE również będzie musiało spełniać powyższe standardy. Niebawem ukażą się stosowne akty prawne.

Język: