Zoptymalizowane dawki żywieniowe kluczem do wydajnej hodowli przeżuwaczy

02.07.2020

Współczesna hodowla przeżuwaczy dąży do ciągłej ekonomizacji kosztów. Nie sposób jej osiągnąć bez optymalizacji codziennej dawki podawanych zwierzętom pasz i stosowania różnego rodzaju dodatków paszowych zwiększających tzw. wydajność paszy. Zatem, jak powinno wyglądać nastawione na wzrost produkcji żywienie przeżuwaczy? Jakie przykładowe dodatki paszowe są warte polecenia?

Współczesna hodowla przeżuwaczy dąży do ciągłej ekonomizacji kosztów. Nie sposób jej osiągnąć bez optymalizacji codziennej dawki podawanych zwierzętom pasz i stosowania różnego rodzaju dodatków paszowych zwiększających tzw. wydajność paszy. Zatem, jak powinno wyglądać nastawione na wzrost produkcji żywienie przeżuwaczy? Jakie przykładowe dodatki paszowe są warte polecenia?

Wskaźnik wydajności paszy i skutki braku optymalizacji codziennych dawek żywieniowych

Wskaźnik wydajności paszy jest jednym z parametrów wykorzystywanych w celu stałego monitorowania optymalizacji żywienia zwierząt hodowlanych. Wylicza się go, dzieląc dzienne przyrosty masy przez dzienne zużycie paszy. Zasadniczo zakłada się, iż wzrost opisywanego wskaźnika o 0,1 wiąże się ze zwiększeniem zysku z hodowli krowy mlecznej o ok. 0,5 euro na dzień.

Zarówno zbyt mała, jak i nadmierna dzienna dawka paszy może okazać się szkodliwa. W tym pierwszym przypadku zwierzęta są narażone na różnego rodzaju niedobory, które mogą istotnie wpływać na ich zdrowie i długofalową wydajność produkcyjną. Jeśli chodzi o zbyt dużą ilość wykładanej paszy, to wiąże się to głównie ze spadkiem wskaźnika wydajności paszy. To z kolei sprawia, iż hodowla przeżuwaczy staje się mniej ekonomiczna. Oczywiście, w kontekście optymalizacji żywienia ważna jest ocena ogólnych warunków bytowania zwierząt oraz ich cech genetycznych. Brak uwzględnienia tych zmiennych nie pozwoli bowiem na optymalizacje codziennej dawki żywieniowej.

Dodatki paszowe a chów bez antybiotyku i optymalizacja wydajności paszy

Ciężko wyobrazić sobie chów bez antybiotyku i optymalizację wydajności paszy w gospodarstwie bez podawania zwierzętom naturalnych dodatków paszowych. Podstawowe zalety ich stosowania można przedstawić na przykładzie produktów oferowanych przez firmę AdiFeed:

  • adiHepaSOL® RF – jest to naturalna kompozycja składników roślinnych, biopierwiastków oraz minerałów. Jej działanie polega na poprawie funkcjonowania narządów miąższowych zwierzęcia, a tym samym optymalizacji zużycia podawanych mu składników pokarmowych.
  • Farmpak®C. – jest to mieszanka wyselekcjonowanych aktywnych żywych drożdży (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077). Jej podawanie wpływa pozytywnie na poprawę efektywności żywienia zwierząt oraz stymulowanie ich układów odpornościowych.

Słowem zakończenia, wynik ekonomiczny jest dziś głównym wyznacznikiem sukcesu gospodarstwa. Stąd też głównym zadaniem współczesnego hodowcy jest dbanie o optymalizacje wszystkich kosztów, również tych związanych z żywieniem zwierząt.

Język: