AdiFeed Sp. z o.o.

Opaczewska 43, 02-201 Warschau, POLEN
tel. +48 22 531 38 60, fax +48 22 531 38 70
biuro@adifeed.pl

Büro Warschau:
e-mail: biuro@adifeed.pl
tel. +48 22 531 38 60, fax +48 22 531 38 70

Produktionsstätte Grodzisk Mazowiecki:
Marzena Gładysz
e-mail: marzena.gladysz@adifeed.pl
tel. +48 22 576 20 00, fax +48 22 531 38 70

Export:
Wojciech Kapusta
e-mail: wojciech.kapusta@adifeed.pl
tel. +48 607 940 180

 

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 165 900,00 PLN KRS:0000273951 NIP:527-25-30-714 REGON:140847831 BDO:000121143 α PL 1405015p