AdiFeed Sp. z o.o.

ul. Opaczewska 43,
02-201 Warszawa

tel. 22 531 38 60,
biuro@adifeed.pl
NIP: 5272530714

Biuro Warszawa:
e-mail: biuro@adifeed.pl
tel. 22 531 38 60,

Zakład produkcyjny Grodzisk Mazowiecki:
Marzena Gładysz
e-mail: marzena.gladysz@adifeed.pl
tel. 22 576 20 00, fax 22 531 38 70

Kontrola jakości:
Monika Pawelec
e-mail: monika.pluta@adifeed.pl
tel. 22 531 38 82

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 165 900,00 PLN KRS:0000273951 NIP:527-25-30-714 REGON:140847831 BDO:000121143 α PL 1405015p