OŚRODKI NAUKOWE

Strona główna 9 Badania i rozwój 9 ośrodki naukowe

DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU

Zdrowy postęp na co dzień

To tutaj powstają koncepcje nowych, innowacyjnych produktów i rozwiązań przydatnych w produkcji zwierzęcej. Mają one zastosowanie w żywieniu zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dział Badań i Rozwoju może poszczycić się opracowaniem rozwiązań z powodzeniem zaspokajających potrzeby światowych rynków.

„Mózgiem” działu jest wyspecjalizowana kadra badawcza, skupiająca siedmiu wybitnych ekspertów w poszczególnych dziedzinach: fitoterapii, farmakologii, fizjologii, biochemii, biologii i chemii. Wykorzystanie potencjału naszych kadr możliwe jest dzięki profesjonalnie wyposażonemu zapleczu naukowo-badawczemu.

Nasi eksperci testują na uczelniach i fermach pilotażowych nowe rozwiązania profilaktycznego zastosowania fitobiotyków. Chętnie dzielą się swoją wiedzą naukową i praktyczną z przedstawicielami branży paszowej, weterynaryjnej oraz hodowcami. Prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie opracowywania publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz współorganizowania sympozjów naukowych i dydaktycznych. Nasi eksperci, wspierani przez Doradców Żywieniowych AdiFeed® i flying expertów, propagują wiedzę oraz zwiększają świadomość klientów. Skupiamy się na zagrożeniach, jakie niesie ze sobą prewencyjne stosowanie chemioterapeutyków u zwierząt.

Czechy

Polska