POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona główna 9 polityka

Zasady ochrony prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
AdiFeed Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Chrzanowskiej 15.

Kontakt z AdiFeed Sp. z o.o. jest możliwy
poprzez adres e-mail:

rodo@adifeed.pl lub pisemnie na ww. adres.

Administrator danych oraz cele i podstawy prawne:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia świadczenia usług droga elektroniczną
 • rozwiązywania problemów związanych w wykonywaną usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta w sytuacji , gdy nie są one związane wprost w wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz AdiFeed Sp. z o.o. tj. kancelariom prawnym, bankom, podmiotom świadczącym obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych oraz innym podmiotom uprawnionym – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 6 m-cy lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu)

Pouczenie o prawach:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych: W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości email na adres mailowy rodo@adifeed.pl, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na adres: AdiFeed Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Chrzanowskiej 15.