DRÓB

ZNAJDŹ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
Strona główna 9 Stres oksydacyjny

Stres oksydacyjny

Stres definiuje się jako niespecyficzną reakcję biologiczną organizmu na niekorzystne bodźce. Zwierzęta gospodarskie narażone są na wysoki poziom czynnika stresogennego jakim są intensywne upały.  Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO- World Meteorological Organization) przewiduje, że do roku 2026 średnia roczna globalna temperatura powietrza wzrośnie o 1,1-1,7°C. W związku z tym problem stresu termicznego w przemyśle drobiarskim stanowi coraz większe zagrożenie w skali globalnej i powoduje znaczące straty ekonomiczne.

 

Wysokie temperatury otoczenia, przekraczające 27-30°C, powodują wzrost temperatury ciała ptaków do ekstremalnych poziomów, powodując zaburzenia normalnej równowagi fizjologicznej i mechanizmu termoregulacyjnego, wywołując stres cieplny.

Do problemu w osiągnięciu równowagi między wytwarzaniem ciepła, a jego utratą przez ciało, przyczyniają się:

 • czynniki środowiskowe (np. światło słoneczne, promieniowanie cieplne, temperatura powietrza, wilgotność);
 • cechy zwierzęcia (np. gatunek, tempo metabolizmu i mechanizmy termoregulacji).

W trakcie upałów, przy nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń następuje utrata dużej ilości wody oraz spadek stężenia składników mineralnych. Zaburzenia wodno-elektrolitowe obejmują zespoły odwodnieniowe, prowadzące do zaburzeń przemiany potasowej, wapniowej, fosforanowej, kwasicę oddechową, zasadowicę oddechową, kwasicę metaboliczną i zasadowicę metaboliczną.

Zbyt duża wilgotność powietrza w obiekcie utrudnia oddawanie ciepła przez organizm zwierząt, powoduje możliwość rozwoju obecnych w środowisku patogenów, takich jak bakterie i grzyby, niebezpiecznych dla zdrowia drobiu.

Ma to istotny wpływ na zachowanie, fizjologię,  dobrostan, śmiertelność i wydajność produkcyjną kur- obniżenie masy ciała i nieśności oraz pogorszenie jakości mięsa i jaj.

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu stresu cieplnego na produktywność powinniśmy działać dwukierunkowo, poprzez zarządzenia obiektem oraz poprzez czynniki żywieniowe.

W niwelowaniu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej duże znaczenie mają preparaty zawierające roztwory soli mineralnych oraz wyciągi roślinne. Takie skojarzenie składników jest celowe i sensowne. Preparaty ziołowe zawierają biopierwiastki w naturalnych układach chemicznych i kompleksach. Cechuje je wysoka bioprzyswajalność. Dodatkowe fitoskładniki, np. flawonoidy, antocyjany, karotenoidy, chlorofile, cukry, alkohole cukrowe, aminokwasy, kwasy organiczne, witaminy uzupełniają aktywność elektrolitów i wspomagają procesy przywracające homeostazę, czyli równowagę wewnątrzustrojową. Witamina C, flawonoidy i garbniki, stabilizują strukturę błon komórkowych, hamują uwalnianie mediatorów stanu zapalnego. Odpowiednio dobrane wyciągi roślinne będące źródłem olejków eterycznych, fenolokwasów i innych substancji aktywnych przywracają prawidłową perystaltykę jelit, trawienie i wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz wzmagają apetyt. Fitogeniczne, wielokierunkowe wspieranie gospodarki wodno-elektrolitowej chroni ptaki przed odwodnieniem i jego różnorodnymi skutkami.

Bibliografia:

 1. Abdel-Hack M. E., El-Saadony M. T., Saad A. M., Salem H. M., Ashry N. M., Abo Ghanima M.M., Shukry M., Swelum A. A., Taha A. E., El-Tahan A. M., AbuQamar S. F. ,El-Tarabily K. A.; Essential oils and their nanoemulsions as green alternatives to antibiotics in poultry nutrition: a comprehensive review; Poultry Science 2022 101:101584.
 2. Abdel-Moneim A. M. E. I in.; Nutritional manipulation to combat heat stress in poultry – A comprehensive review; Journal of Thermal Biology, Volume 98, May 2021, 102915.
 3. Abramowicz-Pindor P.; Preparing poultry for heatwaves; FEED & ADDITIVE MAGAZINE 06, 2022, 42-45.
 4. Brugaletta G., Teyssier J-R., Rochell S.J., Dridi S.,Sirri F. A review of heat stress in chickens. Part I: Insights into physiology and gut health; Front. Physiol. 2022,13:934381.
 5. Goel A.; Heat stress management in poultry; J Anim Physiol Anim Nutr. 2021;105:1136–1145.
 6. Kikusato M., Xue G., Pastor A., Niewold T. A., Toyomizu M.; Effects of plant-derived isoquinoline alkaloids on growth performance and intestinal function of broiler chickens under heat stress; Poultry Science 2021 100:957–963.
 7. Lara L. J., Rostagno M. H.; Impact of Heat Stress on Poultry Production; Animals 2013, 3, 356-369.
 8. Różański H., Drymel W., Ciżyński P.; Znaczenie preparatów mineralno-ziołowych w utrzymaniu i przywracaniu równowagi w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu zwierząt; Polskie DROBIARSTWO 6/2013, 43-46.
 9. Shehata A. M., Saadeldin I. M., Tukur H. A., Habashy W. S.; Modulation of Heat-Shock Proteins Mediates Chicken Cell Survival against Thermal Stress; Animals 2020, 10, 2407.

Poznaj nasze rozwiązania