DRÓB

TRZODA CHLEWNA

BYDŁO

Strona główna 9 BOLIFOR® MCP-F

BOLIFOR® MCP-F

Wysokiej jakości fosforan jednowapniowy

Bolifor® MCP-F jest nieorganicznym fosforanem jednowapniowym produkowanym podczas reakcji kwasu fosforowego ze źródłem wapnia. Selekcjonowane surowce pochodzenia mineralnego zapewniają bardzo dobrą strawność.

Bolifor® MCP-F ma postać szarych granulek i doskonałej o granulometrii. Idealnie rozpuszcza się zarówno w wodzie jak i rozcieńczonym kwasie. Produkt jest bezwonny i ma kwaśny smak.

Opakowanie: worek 25 kg, big-bag 1000 kg, luz 24 t

O więcej szczegółów zapytaj naszego eksperta –> kliknij