DRÓB

Strona główna 9 Alterion

Alterion ®

Mikroflora pod kontrolą

Probiotyk zawierający unikalny szczep Bacillus subtilis DSM29784. Zapewnia równowagę mikroflory jelitowej i stabilne parametry produkcyjne.

Alterion® zawiera przetrwalniki szczepu bakterii Bacillus subtilis DSM29784 gwarantujące stabilność probiotyku podczas granulacji. Laseczka sienna w formie przetrwalnikowej jest odporna na niskie pH żołądka i kiełkuje już w jelicie cienkim.

Innowacyjna technologia produkcji zapewnia równomierne rozprowadzenie spor bakterii na nośniku. Alterion® nie zawiera frakcji pylistej, ma niski współczynnik sedymentacji przetrwalników, które nie ulegają rozwarstwianiu. Formuła ta gwarantuje homogenne rozprowadzenie probiotyku w premiksie oraz paszy.

Alterion® zapewnia:
  • BEZPIECZEŃSTWO (brak genów antybiotykooporności, szczep niehemolityczny)
  • STABILNOŚĆ w procesie technologicznym przy produkcji pasz
  • FUNKCJONALNA równowaga populacji mikroorganizmów w środowisku jelit
  • WZMOCNIENIE morfologii i funkcji bariery jelitowej
  • STABILNE wyniki w warunkach in vivo

Alterion® dostępny jest w dwóch formach:

  • Alterion® NE-B – karton 20 kg
  • Alterion® NE50-B – worek 25 kg

O więcej szczegółów zapytaj naszego eksperta –> kliknij