DRÓB

TRZODA CHLEWNA

BYDŁO

Strona główna 9 AdiSodium®

AdiSodium®

Sód i siarka w czystej postaci

Materiał paszowy, zawierający 32% sodu i 22% siarki, przeznaczony do żywienia zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy.

AdiSodium® jest doskonałym źródłem sodu nie zawierającym niepożądanego chloru. W porównaniu do innych źródeł sodu – takich, jak kwaśny węglan sodu i węglan sodu – jest najbardziej efektywny kosztowo. Produkt powstaje w procesie chemicznym podczas produkcji metioniny, co gwarantuje jego czystość (brak metali ciężkich i dioksyn) oraz niezmienne parametry fizykochemiczne.

O więcej szczegółów zapytaj naszego eksperta –> kliknij