ZRZESZENIA

Strona główna 9 Zrzeszenia

Działamy WSPÓLNIE 

 

Jesteśmy dumnymi członkami wielu renomowanych stowarzyszeń branżowych, które odzwierciedlają nasze zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i promowanie zrównoważonego rozwoju. Członkostwo w tych organizacjach jest dla nas nie tylko źródłem wiedzy i informacji, ale także zapewnia wiele korzyści dla naszych klientów.

Działalność w tych zrzeszeniach jest dla nas niezwykle wartościowa, ponieważ umożliwia nam być na bieżąco z najnowszymi trendami, badaniami i innowacjami w branży. Naszym klientom zapewniamy produkty najwyższej jakości, które są wynikiem wiedzy, doświadczenia i zaangażowania w ciągłe doskonalenie naszej działalności.

WPSA

(World’s Poultry Science Association)

Światowe Stowarzyszenie Naukowe ds. Drobiu: Nasze członkostwo w WPSA pozwala nam być częścią globalnej społeczności profesjonalistów i naukowców związanych z branżą drobiarską. Dzięki temu mamy dostęp do najnowszych badań, innowacji i najlepszych praktyk w zakresie hodowli drobiu. Korzystając z tej wiedzy, możemy opracowywać produkty, które spełniają najwyższe standardy jakości i dobrostanu zwierząt.

KRD-IG

(Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza)

Członkostwo w KRD-IG umożliwia nam uczestnictwo w procesie kształtowania polityki sektora drobiarskiego w Polsce. Dzięki temu możemy aktywnie wpływać na decyzje dotyczące regulacji, standardów jakości oraz promocji zdrowej produkcji drobiu. Naszym klientom zapewniamy produkty spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości.

KIPDiP

(Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz)

Nasze członkostwo w KIPDiP pozwala nam na współpracę z producentami drobiu i pasz, wymianę wiedzy oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw. Dzięki temu możemy stale doskonalić nasze produkty i procesy, a także promować najlepsze praktyki w branży drobiarskiej. Nasi klienci mogą być pewni, że otrzymują produkty wysokiej jakości i spełniające rygorystyczne standardy.

PSA

(Poultry Science Association)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowe ds. Drobiu: Nasze członkostwo w PSA umożliwia nam dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych, badań i innowacji w dziedzinie drobiarstwa. Współpracujemy z naukowcami i ekspertami, aby opracowywać innowacyjne rozwiązania i poprawiać jakość naszych produktów. Naszym klientom oferujemy produkty oparte na najnowszych badaniach naukowych, które przyczyniają się do zdrowia i dobrostanu drobiu hodowlanego.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolinictwa i  Żywności

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności: Nasze członkostwo w tym stowarzyszeniu jest wyrazem naszego zaangażowania w rozwój zrównoważonej produkcji rolnej i żywności. Wspieramy idee zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Naszym klientom oferujemy produkty, które są wytwarzane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i wysokich standardów jakości.

IEC

(International Egg Commission)

Międzynarodowa Komisja Jaj: Nasze członkostwo w IEC umożliwia nam śledzenie globalnych trendów, badań i innowacji w zakresie produkcji jaj. Dzięki temu, możemy dostarczać naszym klientom rozwiązania na jaja najwyższej jakości, spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt.

Izba Zbożowo Paszowa

Członkostwo w Izbie Zbożowo Paszowej daje nam dostęp do informacji na temat najnowszych trendów, regulacji i badań w zakresie produkcji pasz. Korzystając z tej wiedzy, opracowujemy produkty wysokiej jakości, które przyczyniają się do poprawy zdrowia i wydajności zwierząt.

PTNW

(Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych)

Nasze członkostwo w tym towarzystwie umożliwia nam wymianę wiedzy i doświadczeń z naukowcami i ekspertami z dziedziny weterynarii. Dzięki temu możemy stale doskonalić nasze produkty i wprowadzać innowacje, które przyczyniają się do zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Chcesz wiedzieć więcej o eubiotykach i naszych rozwiązaniach?