AdiFeed Sp. z o.o.

ul. Opaczewska 43, 02-201 Warszawa
tel. 22 531 38 60, fax 22 531 38 70
biuro@adifeed.pl

Biuro Warszawa:
e-mail: biuro@adifeed.pl
tel. 22 531 38 60, fax 22 531 38 70

Zakład produkcyjny Grodzisk Mazowiecki:
Marzena Gładysz
e-mail: marzena.gladysz@adifeed.pl
tel. 22 576 20 00, fax 22 531 38 70

Kontrola jakości:
Monika Pluta
e-mail: monika.pluta@adifeed.pl
tel. 22 531 38 82

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 165 900,00 PLN KRS:0000273951 NIP:527-25-30-714 REGON:140847831 BDO:000121143 α PL 1405015p

Język: