AdiFeed Sp. z o.o.

Rue Opaczewska 43, 02-201,
Varsovie, Pologne

tél. +48 22 531 38 60
biuro@adifeed.pl

 

 

Bureau de Varsovie

e-mail: biuro@adifeed.pl
tél. +48 22 531 38 60

 

Unité de production à Grodzisk Mazowiecki

Marzena Gładysz
e-mail: marzena.gladysz@adifeed.pl
tél. +48 22 576 20 00

 

Contrôle de qualité

Monika Pawelec
e-mail: monika.pawelec@adifeed.pl
tél. +48 22 531 38 82

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 165 900,00 PLN KRS:0000273951 NIP:527-25-30-714 REGON:140847831 BDO:000121143 α PL 1405015p