adiSTIM®

adiSTIM® – nowoczesny, silnie skoncentrowany sypki produkt fitoncydowy dla drobiu, trzody chlewnej oraz przeżuwaczy

Jednorodna struktura fizykochemiczna podłoża adiCARRIER gwarantuje homogenne rozprowadzenie aktywnych substancji zarówno w premiksach i paszach. Dodatkowo zapewnia stabilizację i ochronę składników czynnych oraz ich łatwe, a zarazem kontrolowane uwalnianie w przewodzie pokarmowym. Pamięć biochemiczna struktur glinokrzemianowych potencjalizuje efekt oligodynamiczny fitoncydów.
Składniki adiSTIM® zawierają alkaloidy, flawonoidy, kwas fumarowy, ferulowy i chelidonowy.
Alkaloidy obecne w adiSTIM® występują w postaci soli kwasu octowego, fumarowego, propionowego i mlekowego, co zapewnia ich stabilność i poprawia przyswajalność. Sole alkaloidów działają dłużej i pewniej niż czyste alkaloidy.

Alkaloidy wchodzące w skład adiSTIM® należą w przeważającej liczbie do grupy alkaloidów izochinolinowych. Alkaloidy izochinolinowe zawarte w produkcie obejmują 7 podgrup:

  • aporfinowe: glaucyna
  • benzofenatrydynowe: chelidonina, chelerytryna, cheletrydyna, sangwinaryna
  • benzyloizochinolinowe: glaufina
  • protoberberynowe: berberyna, berbamina, koptyzyna, stylopina
  • protopinowe: protopina, allokryptopina
  • ftalidoizochinolinowe: narkotyna
  • morfinanowe: retikulina , thebaina

Fitoncydy w adiSTIM®
Alkaloidy siwca i berberysu pobudzają wydzielanie soków trawiennych, głównie soku żołądkowego, jelita cienkiego i trzustkowego.
Berberyna i chelidonina zwiększają produkcję i uwalnianie żółci, zapobiegają spastycznością przewodu pokarmowego.
Alkaloidy izochinolinowe są inhibitorami dekarboksylacji cyklicznych aminokwasów. Dzięki hamowaniu rozwoju bakterii gnilnych w jelitach oraz krwi zmniejszone zostaje stężenie szkodliwych amin typu putrescyny, skatole i indole, które obciążają nerki i wątrobę, niekorzystnie wpływając na wzrost i rozwój organizmu.z.Aminokwasy cykliczne, takie jak tryptofan, tyrozyna, histydyna, fenyloalanina, prolina nie są wówczas nadmiernie rozkładane do amin, lecz włączane do budowy białek strukturalnych i enzymatycznych, co znacznie poprawia bilans białkowy. Alkaloidy i flawonoidy ograniczają powstawanie metanu, amoniaku i siarkowodoru w jelitach.Alkaloidy wspólnie z kwasem ferulowym i fumarowym działają antykatabolicznie hamując degradację tkanki mięśniowej.

Flawonoidy i fenolokwasy siwca, berberysu i glistnika hamują aktywność oksydazy ksantynowej, kinazy białkowej, lipooksygenaz i cyklooksygenaz (COX-1, COX-2), redukują reaktywne formy tlenu i wolne rodniki. Dodatkowo zmniejszają syntezę leukotrienów i innych czynników prozapalnych i mediatorów stanu zapalnego.
Flawonoidy i alkaloidy berberysu zmniejszają aktywność reduktazy aldozowej, regulują przemiany cukrów i hamują tworzenie toksycznych ciał ketonowych.
Flawonoidy wykazują działanie , przeciwlękowe i uspokajające oraz , zapobiegają nadpobudliwości zwierząt.

Zawartość alkaloidów – min. 1,4%

Dawkowanie:
Bydło – 0,5-1g / krowę na dzień
Drób, trzoda chlewna, króliki – 50 -100g / tonę paszy