BADANIE I ROZWÓJ

OD POTRZEBY DO PRODUKTU

Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe może poszczycić się opracowaniem rozwiązań profilaktycznego zastosowania fitobiotyków z powodzeniem zaspokajających potrzeby światowych rynków. Mają one zastosowanie w żywieniu zwierząt gospodarskich i towarzyszących. 

Zespół ekspertów z dziedzin: fitoterapii, farmakologii, fizjologii, biochemii, biologii i chemii.

Tworzenie innowacyjnych kompozycji składników.
Analizy fizykochemiczne z zastosowaniem nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej.
Zgłoszenia patentowe opracowanych formulacji.

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań technologicznych: nanotechnologia, Technologia Wysokich Koncentracji AdiFeed® (High Concentation Technology), adiPhag, adiCarrier.
Projektowanie warunków produkcji.

Współpraca z czołowymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie.
Opracowywanie publikacji naukowych i popularno-naukowych.
Realizacja prac magisterskich i doktoratów wdrożeniowych.

Weryfikacja działania nowych produktów w warunkach ferm przemysłowych.

 
Współorganizacja sympozjów naukowych i dydaktycznych.
Uczestnictwo w międzynarodowych targach i konferencjach branżowych.
Propagowanie wiedzy oraz zwiększanie świadomość klientów.

adiPHAG – opatentowana formuła pozwalająca na uzyskanie stabilnej i wysoce skutecznej emulsji micelarnej.

Technologia adiPHAG pozwala uzyskać skompleksowane fitoncydy metaloorganiczne. W wyniku fotodynamizacji oraz wiązania aktywnych form tlenu fitoncydy przyjmują postać estrów, oksydów terpenoidowych, epitlenków oraz ozonianów ograniczających procesy życiowe kultur mikrobiologicznych.

Jednorodna struktura fizykochemiczna podłoża adiCARRIER gwarantuje homogenne rozprowadzenie aktywnych substancji zarówno w premiksach i paszach. Dodatkowo zapewnia stabilizację i ochronę składników czynnych oraz ich łatwe, a zarazem kontrolowane uwalnianie w przewodzie pokarmowym. Pamięć biochemiczna struktur glinokrzemianowych potencjalizuje efekt oligodynamiczny fitoncydów.

Technologia adiCARRIER to:

  • Jednorodna struktura fizykochemiczna podłoża
  • Homogenne rozprowadzenie aktywnych substancji zarówno w premiksach i paszach
  • Stabilizacja i ochrona składników fitogenicznych
  • Kontrolowane uwalnianie fitoncydów w przewodzie pokarmowym