DRÓB

ZNAJDŹ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
Strona główna 9 Kolibakterioza drobiu

Kokcydioza drobiu

Echerichia coli (pałeczka okrężnicy) należy do rodziny Enterobacteriaceae. To bakteria fizjologicznie i powszechnie występująca w składzie flory jelita ludzi i zwierząt bez szkody dla gospodarza.  Jednak w przypadku obecności serowarów patogennych (serowar -wariant serologiczny; dawniej serotyp, typ serologiczny) i osłabienia odporności, dochodzi do wywołania przez nie jednostki chorobowej.

 

Wszystkie gatunki ptaków, w każdym wieku, są podatne na infekcję, największe jednak straty obserwowane są u piskląt po wylęgu, kur i indyków rzeźnych w końcowym okresie produkcyjnym oraz u kur niosek w trakcie nieśności. W stadach kurcząt brojlerów bakteria ta, na różnych etapach odchowu, może powodować: upadki, konieczność uboju ptaków wykazujących objawy chorobowe (selekcja), spadek przyrostu masy ciała, problemy z jednolitością stada. To ostatecznie wpływa na jakość surowca dostarczanego do ubojni. A ostatecznie kolibakterioza powoduje ogromne straty ekonomiczne producenta drobiu.

Patogenne warianty Echerichia coli, odpowiedzialne są za zakażenia u ptaków, powodując chorobę, która zaczyna się od infekcji dróg oddechowych i rozwija się w ogólnoustrojowe zakażenia narządów wewnętrznych.

Istnieje szereg czynników środowiskowych przyczyniających się do wystąpienia objawów chorobowych:

  • nieodpowiednio dostosowane warunki zoohigieniczne;
  • błędy żywieniowe, zła jakość paszy;
  • występowanie chorób towarzyszących, obniżona odporność;
  • niedostosowanie się do norm obsady;
  • nieprawidłowo wentylowane kurniki;
  • obecność gryzoni i pasożytów.

Przez dziesiątki lat choroby wywoływane przez E. coli u zwierząt i ludzi nie wzbudzały dużego zaniepokojenia, ponieważ w większości przypadków eliminowane były powszechnie stosowaną terapią antybiotykową. Sytuacja zmieniła się jednak radykalnie w wyniku rozpowszechnienia zjawiska lekooporności. W ostatnich latach odnotowano istotny wzrost oporności na antybiotyki nie tylko wśród patogennych, ale też wśród komensalnych szczepów bakterii. Wykorzystywanie antybiotyków, nie tylko w celach terapeutycznych, ale także jako stymulatorów wzrostu zwierząt, spowodowało, że obecnie znaleziono wiele patogennych, specyficznych dla ptaków bakterii E. coli (Avian pathogenic E. coli– APEC) w izolatach ludzkich, co może zwiększać ryzyko przenoszenia chorób odzwierzęcych. Od dawna podejrzewa się, że ludzkie patogenne E.coli mogą być pochodzenia zwierzęcego. Prowadzone badania genomów i analizy porównawcze ujawniły występowanie podobieństw między ludzkimi i ptasimi szczepami chorobotwórczymi bakterii Echerichia coli. Wykazuję się również udział ptaków i produktów drobiowych w przenoszeniu oporności na antybiotyki, co wskazuje, że pewne ptasie szczepy bakterii są potencjalnymi patogenami człowieka.  

Poszczególne szczepy danego gatunku mogą różnić się wirulencją (to jest zdolnością wnikania, namnażania oraz uszkadzania tkanek zainfekowanego organizmu) oraz cechami oporności na antybiotyki. Lekooporne szczepy mogą przemieszczać się drogą łańcucha żywieniowego i zasiedlać przewód pokarmowy zwierząt i ludzi, wywołując choroby.

Problem lekooporności i wzrastającej liczby zoonoz wymusza poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla antybiotykoterapii, które będą równie skuteczne, ale także bezpieczne dla konsumentów i pozwolą na hodowlę bez antybiotyków przy zachowaniu co najmniej tych samych parametrów produkcji jak w tradycyjnej hodowli z użyciem antybiotyków.

W dobie intensywnej produkcji zwierzęcej wprowadzenie mieszanek lub ekstraktów ziołowych do żywienia zwierząt jest szczególnie istotne. Bogactwo składników ziołowych to nie tylko dobra kondycja i wysoki status zdrowotny ptaków. Dodatki ziołowe mogą poprawić wyniki produkcyjne, skutecznie zastąpić antybiotykowe stymulatory wzrostu, ograniczyć chemioprofilaktykę i  przyczynić się do zmniejszenia konieczności stosowania leków u zwierząt, zwłaszcza w prewencji chorób, pozostawiając antybiotykom ich właściwą rolę w leczeniu chorób wywołanych przez zjadliwe – patogenne szczepy drobnoustrojów.

Prozdrowotne właściwości wielu roślin wyższych znane są od wieków. Substancje te to roślinne związki aktywne. Fitoncydy i fitoaleksyny – wydzielane i wydalane przez rośliny wyższe (Cormophyta) o działaniu antybakteryjnym, pierwotniakobójczym i grzybobójczym. Są znane zwierzętom od wieków, choć na szerszą skalę stosowane w żywieniu zwierząt od niedawna. Dzięki zastosowaniu preparatów fitoncydowych oddajemy zwierzętom gospodarskim to, co zabraliśmy – swobodny dostęp do roślin prozdrowotnych i leczniczych z pastwisk i pól.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami badań prowadzonymi nad nowoczesnymi rozwiązaniami fitogenicznymi w produkcji zwierzęcej zapraszamy Cię do zapoznania się z zakładką #ADIFAKTY lub kontaktem z przedstawicielem firmy AdiFeed®.

Poznaj nasze rozwiązania