DRÓB

Jedyna na rynku FEEDAZA
Strona główna 9 Rovabio® Advance L2

Rovabio® Advance L2

jest płynnym skoncentrowanym produktem enzymatycznym, którego główne aktywności ksylanaza i β-glukanaza, otrzymywane są na drodze fermentacji z udziałem Talaromyces versatilis* (dawniej Penicillium funiculosum).
Produkt ten hydrolizuje pentozany i β-glukany w surowcach roślinnych.

 

DZIAŁANIE:

  • Poprawa wartości pokarmowej pasz zawierających różne typy:
    • zbóż (pszenica, kukurydza, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies itp.)
    • śruty nasion roślin oleistych (soja, słonecznik, rzepak itp.);
  • Obniżenie lepkości treści pokarmowej w świetle jelita;
  • Redukcja zawartości wolnego amoniaku w ściółce.

 

* Talaromyces versatilis i Penicillium funiculosum są to dwie różne nazwy tego samego drobnoustroju. Zmiana nazwy nastąpiła w związku z poprawą technologii identyfikacji mikroorganizmów (taksonomii).

 

O więcej szczegółów zapytaj naszego eksperta –> kliknij