BYDŁO

GWARANCJA WYSOKICH WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH 

Strona główna 9 Selisseo dla bydła

 Selisseo® dla bydła

…NAWET W RUDNYCH WARUNKACH. TWOJA POLISA SUKCESU.

Drób narażony jest na stres wywołany przez różne czynniki: żywieniowe, środowiskowe, sanitarne, technologiczne… Stres ma negatywny wpływ na wyniki produkcyjne i generuje koszty. Selisseo® eliminuje skutki stresu u zwierząt. Selisseo® to 100% hydroksy-selenometionina w czystej postaci, najbardziej biodostępna forma selenu organicznego.

Drób narażony jest na stres wywoływany przez różne czynniki: żywieniowe, środowiskowe, sanitarne i technologiczne. Kluczową rolę w zapobieganiu stresu oksydacyjnego odgrywa selen organiczny. Występuje w dwóch formach aminokwasów: selenometioniny SeMet i selenocysteina SeCys. Selen organiczny może być magazynowany w tkankach (mięso, jaja, mleko) jedynie w postaci SeMet. Forma ta jest uwalniana w sytuacjach stresowych i służy do syntezy aktywnej formy SeCys. Selen organiczny w postaci SeCys podobnie jak selen nieorganiczny nie może być magazynowany w tkankach i nie może być bezpośrednio wykorzystany do syntezy enzymów antyoksydacyjnych. Forma syntetyczna SeCys aby być aktywna musi zostać zmetabolizowana w wątrobie. Tam powstaje nowa, aktywna forma SeCys będąca składnikiem katalizatorów w postaci selenoprotein.

Gwarancja wysokich wyników produkcyjnych, nawet w trudnych warunkach to jest „nasza Polisa na sukces” i opiera się na prostych założeniach: jedynie Selisseo dostarcza 100% aktywną selenometioninę w każdej partii, wszystkie inne formy drożdżowe selenu organicznego powinny zawierać min. 63% selenometioniny, natomiast w praktyce zawartość selenometioniny w dostępnych drożdżach selenowych jest bardzo zmienna i w praktyce średnia zawartość selenometioniny wynosi tylko 58%, nikt nie analizuje zawartości selenometioniny w drożdżach selenowych ponieważ koszt takiej analizy wynosi 500 Euro i tylko kilka laboratoriów na świecie wykonuje takie analizy, nasz produkt Selisseo dostarcza min. 40% więcej selenometioniny, która jest zmagazynowana w tkankach i może być natychmiast uwalniania w przypadku stresu oksydacyjnego, nasza „Polisa na sukces” to min. 40% wyższe wyniki produkcyjne w porównaniu z innymi formami selenu organicznego

O więcej szczegółów zapytaj naszego eksperta –> kliknij