TRZODA CHLEWNA

Strona główna 9 Selisseo dla trzody chlewnej

 Selisseo® dla trzody chlewnej

Twoja polisa sukcesu

Selisseo® to jedyna na rynku 100% hydroksy-selenometionina w czystej postaci. Najbardziej biodostępna forma selenu organicznego.

Drób narażony jest na stres wywoływany przez różne czynniki: żywieniowe, środowiskowe, sanitarne i technologiczne. Kluczową rolę w zapobieganiu stresu oksydacyjnego odgrywa selen organiczny. Występuje w dwóch formach aminokwasów: selenometioniny SeMet i selenocysteina SeCys. Selen organiczny może być magazynowany w tkankach (mięso, jaja, mleko) jedynie w postaci SeMet. Forma ta jest uwalniana w sytuacjach stresowych i służy do syntezy aktywnej formy SeCys. Selen organiczny w postaci SeCys podobnie jak selen nieorganiczny nie może być magazynowany w tkankach i nie może być bezpośrednio wykorzystany do syntezy enzymów antyoksydacyjnych. Forma syntetyczna SeCys aby być aktywna musi zostać zmetabolizowana w wątrobie. Tam powstaje nowa, aktywna forma SeCys będąca składnikiem katalizatorów w postaci selenoprotein.

O więcej szczegółów zapytaj naszego eksperta –> kliknij