QS (Qualität und Sicherheit)

QS (Qualität und Sicherheit)

QS (Qualität und Sicherheit) Chcieliśmy przypomnieć Państwu, że najwięksi i najbardziej znaczący na rynku producenci pasz decydują się na certyfikację w ramach QS (Qualität und Sicherheit) Standard. Najlepszymi tego przykładami jest Cargill oraz De Heus, które...